Kat Op Een Symposium

De Kat

Men hoort wel eens aankondigen, dat een bedrijf of een instelling onder het mom van ‘Samen vooruit’ graag wil weten, hoe het zijn eigen plannen kan verwezenlijken. Zo’n bedrijf of instelling kan dat natuurlijk er niet rücksichloss doordrukken, want mensen houden niet zo van ‘opgelegde besluiten’.

Een bedrijf, dat wil weten, hoe de vlag erbij hangt en met welke wapens hij de publieke opinie tegemoet zal moeten treden, om zijn eigen visie als ‘structureel opbouwend’ aan de mensheid te kunnen verkopen, die organiseert een ‘symposium’. De oppervlakkige bedoeling is, dat ‘wij samen’ eens ‘van gedachten wisselen’ over onderwerpen, die onszelf ‘bezighouden’, maar onderhuids wordt vooral bekeken, hoe vooral de structuur van het betreffende bedrijf overeind dient gehouden te worden. De sfeer van zo’n ‘Symposium’ heeft altijd iets van ‘Ons kent Ons’. Meestal wordt zo’n bijeenkomst gepresenteerd door iemand, die als bekend en populair te boek staat, want dat trekt sowieso bezoekers en bovendien wordt van de bezoeker verwacht, dat hij die populariteit ‘onderschrijft’. Zo’n presentator, die met groot gemak een ‘Popie-Jopie’ sfeer kan oproepen, waarbij iedere bezoeker wordt ‘meegezogen’ in de ‘positieve uitstraling van de presentator en daarmee van de doelstelling van dat symposium’.

Zo’n Symposium kan leiden tot twee conclusies:
1. Het doel wordt bereikt en het bedrijf of instelling kan tevreden naar huis. Het alternatief is meestal een ‘slecht nieuws gesprek’ en dat komt de ‘positiviteit’ niet te goede.
2. Het doel wordt niet gehaald. In dat geval verkondigt het bedrijf of instelling na het ‘positief verlopen’ symposium, dat de conclusies hebben geleid tot: ‘alsnog het slecht nieuws bericht’. Maar zoiets wordt dan niet gebracht met de mededeling, dat het bedrijf of instelling ‘zich geen barst heeft aangetrokken van de voorstellen en ideeën, die op het symposium zijn gelanceerd’. Dat was toch al niet het uitgangspunt, maar nu krijgt het een ‘democratisch sausje’.

Toch kunnen we ons een Symposium herinneren, dat werkelijk tot iets zinnigs heeft geleid en waarin alle partijen gelijkwaardig aan elkaar waren. Met had als partij niet alleen een eigen belang, maar dat was ook meteen het gezamenlijk belang. Zo’n symposium is zeldzaam, natuurlijk en daardoor herinneren we het ons nog goed. Het werd gehouden in Nieuwkoop (onder de rook van Alphen aan den Rijn) in 2008 in de Gereformeerde Kerk aldaar. Doel van het Symposium was te komen tot een heldere samenwerking met de Remonstrantse Kerk, ook in Nieuwkoop. Voor de mensen, die niet geheel bekend zijn met het Gereformeerde gedachtegoed; Gereformeerden onderhouden het Woord van de Heer, zijn Bijbeltrouw en trachten hun geloof in Woord en Daad in hun dagelijks leven toe te passen. (Ik chargeer maar even) De Remonstranten hebben wat meer oog voor de Betekenis, die het Woord des Heren heeft en proberen zich in die Geest te verplaatsen. Groot verschil: De Predestinatieleer. De Gereformeerden zweren erbij en de Remonstranten zuchten ervan.

Al met al zijn deze Protestanten degelijk bezig met hun Kerk. En hoe mooi zou het zijn, om dan eens de dominee van de ene kerk te doen preken in de andere kerk, zo hoopte men te bereiken. Dat zie je bij de Katholieken praktisch nooit. De sfeer op dit Symposium was dermate goed, dat daar zelfs een ‘profaan’ lied gezongen werd, waarin beide Kerken zelfs even op de hak genomen werden. Het werd enthousiast meegezongen en tot besluit van deze column volgt hier de tekst van dat lied. De Protestantse Kerk in een zeldzaamheidswaarde van een eerlijk Symposium, dat inderdaad geleid heeft tot het gewenste resultaat. Daar kan de Katholieke Kerk nog een voorbeeld aan nemen.

Het lied is door iedereen meegezongen en wel op de wijs van ‘De Kat van Ome Willem’. De Hemel heeft aan zijn Engelenkoor de blaadjes doorgegeven en ook zij zongen van harte mee:

We gaan de Weg van Jezus, Hij is onze Heer
Ja onze Heer, Ja Onze Heer
Al gaan we soms zo hard tegen elkaar te keer
Ja Jezus is de Heer, hoi!

Wat heeft gereformeerd toch tegen remonstrant
Een remonstrant, een remonstrant
Die is zo tegen regeltjes en zo gekant
Een echte remonstrant

Die wil vrijheid van de geest
Nooit zo letterlijk geweest
Houdt niet van het noodlot maar
Wil leven allermeest.

Predestineer? Flauwekul!
Ben je net geboren, ben je al de l…!

We gaan de Weg van Jezus, Hij is onze Heer
Ja onze Heer, Ja Onze Heer
Al gaan we soms zo hard tegen elkaar te keer
Ja Jezus is de Heer, hoi!

Wat heeft een remonstrant tegen gereformeerd
Gereformeerd, gereformeerd
Ze zingen zo plechtstatig, zo correct geleerd
Zo echt gereformeerd

Is een dienaar van het Woord
Het liefst zo letterlijk gehoord
In hun doen en laten door
Die boodschap aangespoord.

En zo vroom, ogen dicht
Voelen zij zich tot elkander zó verplicht.

We gaan de Weg van Jezus, Hij is onze Heer
Ja onze Heer, Ja Onze Heer
Al gaan we soms zo hard tegen elkaar te keer
Ja Jezus is de Heer, hoi!

Waar vinden we elkaar op weg naar Onze Heer
Geen ruzie meer, geen heibel meer
Zelfs katholieken willen bij ons in de leer!
De Weg van onze Heer

Nooit meer stroef of bakkelei
Nooit meer “ik” alleen maar “Wij”
Met respect, verdraagzaamheid
Komt Gods Liefde dichterbij.

Gereformeerd? Remonstrant?
In Zijn Liefde staan wij aan dezelfde kant.

We gaan de Weg van Jezus, Hij is onze Heer
Ja onze Heer, Ja Onze Heer
Begint bij ons de Nationale Ommekeer!
Door Christus, Onze Heer! Hoi!

Amen!

Geef een reactie