Mea Culpa

Afgelopen vrijdag is in Roermond een kunstwerk onthuld voor de slachtoffers van misbruik door de rooms katholieke kerk. Het monument kwam tot stand met steun(!) van een aantal misbruikslachtoffers(!) verenigd in Mea Culpa en het bisdom Roermond. Het kunstwerk heet de ‘Weg naar de Verzoening’ en beeldt Christus(!) af, die een kruis draagt en Zijn hand uitsteekt naar een bedroefd jongetje. (AD, vrijdag 21 april)

Tot nu toe hebben wij nogal flink commentaar gehad op de ‘suprematie-verbeelding’ van de Roomse Kerk aangaande haar eigen positie binnen de religieuze wereld. Maar zelden hebben we ons nu echt wel zo zeer boos gemaakt over deze gang van zaken. En we zullen die eens puntsgewijs afgaan.

  1. Het feit, dat er een  ‘kunstwerk’ wordt gemaakt rond zoiets schandaligs als kindermisbruik door hen, die als ‘Hoeder van de kinderziel’ werden vertrouwd en geloofd. Men maakt ook geen ‘kunstwerk’ rond een ordinaire verkrachter, die nota bene zelf ‘steun’ geeft in de organisatie van dat kunstwerk.
  2. Indien de Rooms Katholieke Kerk zich werkelijk schaamt voor haar gedrag ten aanzien van kindermisbruik, dan dient bij een dergelijke onthulling niet de vicaris-generaal, Mgr. Huub Snackens, de onthulling te doen, maar niemand minder dan de hoogst verantwoordelijke binnen de Roomse Kerk in Nederland, Kardinaal Willem Eijk.
  3. Indien de Rooms Katholieke Kerk denkt, dat hierbij in de ogen van Hen, die zij zeggen te vertegenwoordigen, de kous af is, dan vergissen ze zich lelijk. Het is al een belediging, om een priester tijdens een eucharistieviering in ‘Persona Christi’ niet alleen de schulden van zijn parochianen vergeeft, maar ook die van hemzelf, als herder van diezelfde parochie te zien vergeven, maar dat dit nu even tussen neus en lippen door met een ‘kunstwerk’ bezegeld wordt, is werkelijk stuitend. Een fraai staaltje Katholiek Recht, wat in deze context best mag worden meegewogen.
  4. Het is werkelijk Godsbeledigend, om de zondigheid van de Roomse Kerk af te beelden met een afbeelding van CHRISTUS! Het is een grof schandaal, dat hier de Liefde van JEZUS, afgebeeld als die van Christus wordt gebruikt. Het is werkelijk onbegrijpelijk, welke goddeloze hiervoor verantwoordelijk is. En wij spreken hier niet de kunstenaar op aan, maar degene, die het ontwerp heeft goedgekeurd. We vragen ons af, of een ordinaire verkrachter zich in een schuldverklaring ook van (een afbeelding van) Christus mag bedienen, om vergeving af te dwingen.
  5. Jezus is geen eigendom van de Roomse Kerk. Christus al helemaal niet. Het is een grof schandaal, dat de Roomse Kerk niet alleen Zijn Woorden en Handelingen tot de hare heeft verklaard, maar nu ook Zijn Afbeelding inzet, om haar eigenbelang vorm te geven. En dan nog wel in de flagrante tegengestelde betekenis van: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’.
  6. Het hele project verdient geen plek in het stadspark van Roermond. Het verdient een plek, daar waar het werkelijk hoort: Recht tegenover de ingang van het Bisdom Utrecht aan de Maliebaan aldaar. Of nog beter: op het Sint Pietersplein in Rome. Zodat iedereen zich goed bewust is, dan wel bewust zal worden, dat de macht, waardigheid, aanzien en rijkdom van de Rooms Kerk haar hand nimmer meer zal uitstrekken naar (de goedgelovigheid van) een kind.Hier kunt u het mee doen. We zijn te boos, om er nog  verder begrip voor te hebben. ‘Vertoornd’ is het woord. De Kerk moet zich schamen en het kunstwerk per direct (laten) verwijderen.

1 reactie

Geef een reactie