DE VERJAARDAG VAN GOD

Het is in de Hemel groot feest. God is jarig vandaag. En iedereen is in rep en roer, om God op ‘Koninklijke Wijze’ hulde te brengen. In de Koninkrijkszaal van de Hemel heeft iedere Kerkorde een eigen Tafel des Heren, waar de ‘gerechtigden van het Geloof’ zich een plekje hebben kunnen verwerven: De Protestanten, Gereformeerden,… Lees verder DE VERJAARDAG VAN GOD

Mijn Lichaam van Christus

Wanneer u onze columns trouw hebt gelezen, dan weet u onderhand wel, dat we zo onze bezwaren hebben tegen wat er tijdens een Roomse Eredienst allemaal gebeurt. En die bezwaren spitsen zich vooral toe rond datgene, wat voor de Roomse Kerk nu juist het hoogtepunt van die Eredienst is: de Consecratie en de Communie. En… Lees verder Mijn Lichaam van Christus

Nasville-Verklaring 2.0

Met het publiceren van de zogeheten ‘Nashville-verklaring’ staat niet alleen de wereld van Bijbelse Christenen op haar achterste benen. Uiteraard konden wij niet achterblijven en publiceren wij hierbij een versie, die volgens ons meer recht doet aan Gods Liefde met de mens en de mens in zijn Liefde tot God. We hebben ons daarbij laten… Lees verder Nasville-Verklaring 2.0

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Let op: Geloof Lenen kost Schuld!

Ieder mens gelooft wel in iets. Er zal geen mens zijn, die helemaal nergens in gelooft. Maar geloof van de mens kent zijn grenzen. Zowel naar ‘boven’ als naar ‘beneden’ heeft iedere Mensenziel zijn ‘limiet’. Of het nu gaat om het winnen van de staatsloterij, de liefde, de maatschappelijke positie, noem het maar en er… Lees verder Let op: Geloof Lenen kost Schuld!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

De Vrooms-Katholiek

Ongetwijfeld heeft u in de Media kennis genomen van de problematieken in de Rooms Katholieke Kerk.  Niet alleen het kindermisbruik van de heren prelaten vormt een behoorlijke smet op het Roomse Blazoen, maar ook de koers van de Kerk ligt bij velen zwaar onder vuur. Vandaag zullen we proberen daar eens wat klaarheid in te… Lees verder De Vrooms-Katholiek

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Ethiek en de Doodstraf

Een extra lange aflevering vandaag. Het nu volgende vraaggesprek is gehouden in april 1992. Het was een van de eerste van vele vraaggesprekken met Jonathan en omdat de Paus vandaag een wijziging in de catechismus wil aanbrengen aangaande de doodstraf, is het onderwerp redelijk actueel. Α Heer, wilt U eens wat meer vertellen over ethiek.… Lees verder Ethiek en de Doodstraf

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

De Nieuwe Orde

Hadden wij u gisteren meegenomen naar de (letterlijk te nemen) handel en wandel tijdens het Concilie van Trente, één zaak is hierbij wat onderbelicht, en dat is de gang van zaken tijdens de Roomse Erediensten. Daarover zijn al heel wat boeken verschenen en tot het einde der tijden of Kerk zullen er nog vele volgen.… Lees verder De Nieuwe Orde

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Trente 1545-1563

Een van de meest memorabele Concilies, die ooit door de Roomse Kerk zijn georganiseerd, is het Concilie van Trente, die qua importantie vanuit Rooms gezichtspunt het eerste Concilie van Nicea (325 n. Chr.) glansrijk naar de kroon steekt. Het concilie had tot doel de rol van de Kerk als grote civilisator (beschavingsbrenger) en wetgever (dictatuur)… Lees verder Trente 1545-1563

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Briefhoofd

Binnen de Roomse Kerk wordt vaak beweerd, dat deze feitelijke franchise-onderneming van Gods Woord geen kerkscheuringen kent. En dat zij als enige zelf de Eenheid heeft bewaard. De Kerkscheuringen betrof natuurlijk niet de Kerk zelf, zo wordt er geredeneerd, maar zijn veroorzaakt door diegenen, die de eigen Kerk niet trouw wilden blijven. Op zich kan… Lees verder Briefhoofd