Farizeeër of Tollenaar?

Geloven in God is een geweldige Belevenis. Iedere gelovige droomt van de Hemel, waarin alles ‘volmaakt’ is of ‘heel’. Waarin niemand nog ruzie heeft met een ander en waar een mensenziel veilig over straat kan. Alles is in volmaakt evenwicht en er valt nooit een onvertogen woord. Beetje saai, lijkt u niet? Nooit eens een… Lees verder Farizeeër of Tollenaar?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Sola Scriptura III De Wereld van God

Vandaag weinig woorden. Vandaag een voorbeeldlijstje van films, muziek en/of boeken, die niet van de ‘Sola Scriptura’ afkomen, maar wel het hedendaagse verhaal (opnieuw) vertellen. Films: ‘The Cross and the Switchblade’ (1970) De kracht van de Liefde van Gods Woord tegenover de macht van het wapen. ‘A Few Good Men’ (1992) De Waarheid tegenover de… Lees verder Sola Scriptura III De Wereld van God

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Sola Scriptura II _ _ _ _ _ _ _ _ Het Kruis In De Asfaltjungle

Gisteren hebben wij u uitgelegd, dat de ‘Sola Scriptura’ voor de Protestanten het ‘Woord van God’ is. En ze beschouwen de Bijbel ook als ‘enige Bron’ voor die stelling. Maar betekent dat dan ook, dat de Protestanten zich in het ‘herkennen’ van Gods Woord, uitsluitend beperken tot de Bijbel? Neuh… Ze willen alleen voorkomen, dat… Lees verder Sola Scriptura II _ _ _ _ _ _ _ _ Het Kruis In De Asfaltjungle

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Sola Scriptura I

De afgelopen dagen hebben we de voetstappen van de Katholieken gevolgd en het punt genaderd, waarop in 1517 de Kerk uiteen scheurde. Als er in de geschiedenis één moment aanwijsbaar is, dat de Hemel afstand heeft genomen van de Katholieke suprematie, dan is het wel op het moment, dat Maarten Luther naar zijn eer en… Lees verder Sola Scriptura I

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Licht der Protestanten II

Voor de meeste mensen in Nederland kennen we hier twee kerkstromingen, die van de Katholieken en die van de Protestanten. Daar waar de Katholieke Kerk in Nederland met veel passen en meten vijf praktiserende richtingen telt: De Rooms Katholieke, de Oud-Katholieke, de Vrije Katholieke, de Orthodoxe Kerk (‘Oosters-Katholiek’) en de Anglicaanse Kerk, (die laatste twee… Lees verder Licht der Protestanten II

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Licht der Protestanten I

Thans gaan we ons bezig houden met, wat in de volksmond heet, de Protestanten. Voor diegenen, die weinig of geen idee hebben van het Protestantisme, gaan we in vogelvlucht de geschiedenis door. In de 14e eeuw begint de Engelsman John Wycliff aan de eerste Engelse vertaling van de Bijbel. Hij was het, die zich als… Lees verder Licht der Protestanten I

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Catechismus van de menselijke Ziel

Een bloemlezing van vragen, opgesteld in de “Catechismus van de menselijke Ziel”: Wat is de basis van het christelijk geloof? -‘Dat gij elkaar liefhebt, zoals ik u heb liefgehad’. Van wie zijn deze woorden? -van Jezus, opgetekend in Johannes 13 : 34 Wie was Jezus? -Jezus was een Joodse man, die predikte in Judea en… Lees verder Catechismus van de menselijke Ziel

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Licht der Wereld VI

Na het Tweede Vaticaans Concilie begon het gelazer over de ‘Leer’ in de Katholieke Kerk pas goed. Bekende Theologen zoals de Vlaamse Edward Schillebeeckx, die de opstanding van Jezus als ‘objectieve gebeurtenis’ ontkende, Piet Schoonenberg, hoogleraar in Nijmegen en verantwoordelijk voor de uitgave van de nieuwe catechismus, theoloog en hoogleraar Hans Küng en de bevrijdingstheoloog… Lees verder Licht der Wereld VI

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Licht der Wereld V

En toen was daar de Leuvense hoogleraar en bisschop van Ieper, Cornelis Jansenius. Zijn publicatie van ‘Augustinus'(1640) werd oor de toenmalige Paus als ketters veroordeeld. De volgelingen van Jansenius begonnen voor zichzelf en werden aangeduid als ‘Jansenisten’. Die hadden (terecht) problemen met de Pauselijke Onfeilbaarheid, Maria’s Onbevlekte Ontvangenis en het gemak, waarmee de Katholieke Kerk… Lees verder Licht der Wereld V

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Licht der Wereld IV –

In Nederland ziet het christelijk humanisme het levenslicht, zij het via een ‘defectus natalis’. Als onwettig kind van een geestelijke (!) uit Gouda komt Desiderius Erasmus in 1509 met zijn Lof der Zotheid. Hij knoopt nauwe banden aan met de Engelse humanist Thomas More, die ook al kritiek leverde op de samenleving, met name op… Lees verder Licht der Wereld IV –

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized