De Joods-Protestantse Kerk

Er was een tijd, dat in het land van Judea het Joodse Geloof nauw verbonden was aan het Joodse volk. Niet dat daar een eenheid over bestond. Denk maar niet, dat het hebben van geloofsverschillen iets is van de laatste 400 jaar. In hoofdzaak waren er twee stromingen, de farizeeën en de sadduceeën. Beiden hadden… Lees verder De Joods-Protestantse Kerk

Maria Boodschap

In de RK Kerk wordt vandaag het feest gevierd van Maria Boodschap. Voor de niet-katholieken: Dit is niet de opening van een Hemels soort winkelcentrum, maar de Kerk viert hier de gebeurtenis, dat een Engel des Heren aan Maria is verschenen met een opmerkelijke mededeling: Maria is zwanger en de Heilige Geest is blijkbaar de… Lees verder Maria Boodschap

Sjoemelvasten

  Eens per jaar breekt in iedere religieuze wereld een merkwaardige tijd aan: De Vastentijd. Het is om die reden merkwaardig, omdat dat nergens in welk Heilig Boek dan ook als voorschrift wordt gegeven. Zo beschouwd is iemand, die niet vast, niet in overtreding van Gods Geboden. De Rooms Katholieke Kerk heeft in deze periode… Lees verder Sjoemelvasten

Volwassen II

Er is niets zo frustrerend voor ouders, als kinderen niet alleen hun eigen regels gaan vinden, maar daarbij meestal die van de ouders overtreden. Menig huisgezin kan meepraten van ruzies tussen ouders en kinderen, als die laatsten weer veel te laat op stap zijn geweest en dronken zijn thuisgekomen. Of neem als dochter maar eens… Lees verder Volwassen II