Mystiek Voor Beginners I

Vanaf vandaag zullen wij proberen, om in een aantal columns, u een beetje wegwijs te maken in de wereld van mystiek. Niet zozeer, om er een ‘masterclass’ van te brouwen, noch een handboekje ‘Praktische Mystiek’ te schrijven. Zo simpel zal het helaas niet worden. Maar we kunnen u wel duiden, wat u zich voor kunt… Lees verder Mystiek Voor Beginners I

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

In Den Beginne

Gisteren begonnen we onze column met te stellen, dat als iemand een ander iets probeert te leren, hij dat natuurlijk moet doen met woorden, die de ander begrijpt. En als het nauwelijks uit te leggen is, degene, die het probeert te verklaren, zich moet behelpen met een of meerdere metaforen. Want een taal spreken of… Lees verder In Den Beginne

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Eppur Si Muove!

Wie aan iemand iets probeert uit te leggen, die zal daarbij woorden gebruiken, die de ander kan of zal kunnen snappen. Anders heeft een uitleg geen zin. Het merkwaardige eraan is, is dat diegene, die het uitlegt, geacht wordt, om het zelf wel te kunnen doorgronden. Zo werkt het in de opvoeding en zo werkt… Lees verder Eppur Si Muove!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Liefde Is De Grootste

In de huidige maatschappij zijn allerlei discussies gaande over onderwerpen van levensbeschouwelijke aard. Homo-huwelijk, Transgenderschap, Euthanasie, Abortus, Doodstraf, Gen-technologie, de lijst alleen al zou deze column kunnen vullen. Maar hoe verschillend al deze punten op zich wel zijn, toch hebben zij in levensbeschouwelijkheid één helder ijkpunt. De vraag, wat wel of niet geoorloofd is en… Lees verder Liefde Is De Grootste

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Het Doel Heiligt de Middelen

De titel van deze column is vandaag welzeer treffend. Tenminste, als het aan kardinaal Burke ligt. Voor wie deze kardinaal niet zo goed kent: Het is een Amerikaanse geestelijke, die in 2006 door de Paus Benedictus XVI tot lid van de Apostolische Signatuur werd benoemd. In 2010 werd hij tot kardinaal ‘gecreëerd’. Zo heet dat,… Lees verder Het Doel Heiligt de Middelen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Koekjes Van Eigen Deeg

Deze week zijn de Nederlandse Bisschoppen in Rome. In het kader van het jaar van de Barmhartigheid was het vandaag de zogenoemde Nederlandse Dag. Ook de Paus was aanwezig en deze vroeg aan een pas gewijde Nederlandse priester, kapelaan Gideon van Meeteren, de zegen. Dat werd dus de Neomistenzegen. Een Neomistenmis is de eerste Eucharistieviering… Lees verder Koekjes Van Eigen Deeg

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Heilige Huisjes

Het is wel heel opvallend, hoe de mensheid omgaat met hetgeen hij als zijn mening beschouwt. Te vuur en te zwaard wordt die mening verdedigd tegenover een ieder, die er wat van te zeggen heeft. Mooie debatten kunnen hieruit voortkomen. Totdat men dreigt te komen aan de Heilige Huisjes van de mensheid. Dan stokt het… Lees verder Heilige Huisjes

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Hemels Antwoord

Dag, lieve Jonathan Wij hebben jouw Ziel lief, juist zoals die is We hebben jouw keuzes, goed of fout juist lief, omdat ze van jouw Liefde getuigen. Ook jouw woorden hebben wij zeer Lief, juist om jouw Zielsbeleven. Wij zien jou wel aan. Er is niets onwaardigs aan jouw Ziel en onze Liefde. Er is… Lees verder Hemels Antwoord

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Mijn Gebed

Zie mij niet aan, o Heer want mijn Ziel leeft in onvermogen, om nader tot U te komen Mijn Ziel is gescheurd en gevlekt door mijn Leven Mijn keuzes, goede en foute. Mijn woorden, goede en foute. Zou ik nu naar de Hemel mogen, dan zal ik er niet binnentreden. De Zuiverheid van Uw Liefde… Lees verder Mijn Gebed

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Vrijheid van Terreur

Wie vandaag de dag de krant openslaat, weet soms niet meer, waar hij kijken moet van de meningen, die mensen menen te mogen hebben. En dan niet over andere mensen maar ertegen. En dan hebben Wij het uiteraard niet over een simpel verschil van standpunt, maar de veroordeling van de ene bevolkingsgroep door de andere.… Lees verder Vrijheid van Terreur

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized