Ethiek en de Doodstraf

Een extra lange aflevering vandaag. Het nu volgende vraaggesprek is gehouden in april 1992. Het was een van de eerste van vele vraaggesprekken met Jonathan en omdat de Paus vandaag een wijziging in de catechismus wil aanbrengen aangaande de doodstraf, is het onderwerp redelijk actueel. Α Heer, wilt U eens wat meer vertellen over ethiek.… Lees verder Ethiek en de Doodstraf

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

De Nieuwe Orde

Hadden wij u gisteren meegenomen naar de (letterlijk te nemen) handel en wandel tijdens het Concilie van Trente, één zaak is hierbij wat onderbelicht, en dat is de gang van zaken tijdens de Roomse Erediensten. Daarover zijn al heel wat boeken verschenen en tot het einde der tijden of Kerk zullen er nog vele volgen.… Lees verder De Nieuwe Orde

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Trente 1545-1563

Een van de meest memorabele Concilies, die ooit door de Roomse Kerk zijn georganiseerd, is het Concilie van Trente, die qua importantie vanuit Rooms gezichtspunt het eerste Concilie van Nicea (325 n. Chr.) glansrijk naar de kroon steekt. Het concilie had tot doel de rol van de Kerk als grote civilisator (beschavingsbrenger) en wetgever (dictatuur)… Lees verder Trente 1545-1563

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized