MACHTEN Deel I: Het Ego

De Bijbel leert ons, dat God ons het grootste geschenk heeft gegeven, dat een mens überhaupt van een God kan krijgen: het recht op zelfbeschikking. Het is de mens, die zelf mag kiezen tussen goed en kwaad, tussen rijkdom en armoede, tussen leugen en waarheid. En die mens mag zijn keuzes maken met instemming van zijn Ziel. Zoals u vaker heeft kunnen lezen in deze columns, is wat ons betreft de Ziel de Werkelijke Schakel tussen God en de mens. Betekent dat dan, dat de mens automatisch de goede keuzes maakt, zolang hij zijn Ziel verbonden weet met God? Neen, die garantie is er niet. Maar een mens moet toch wel heel erg ver van die Ziel afstaan, indien hij bewust de verkeerde keuzes maakt.

Waarom maken mensen eigenlijk verkeerde keuzes? Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst een antwoord vinden op de vraag, wat een Keuze eigenlijk is. En dan hebben we het natuurlijk niet over het kiezen tussen rijstevla of pudding. We hebben het hier over kiezen tussen Liefde en Haat. Alle keuzes in een mensenziel hebben direct dan wel indirect te maken tussen Liefde en Haat. En mocht u denken, dat de mens altijd zal kiezen voor Liefde, dan heeft u geen idee, in hoeveel gevallen Haat van de mens voortkomt uit de eigen keuze, om te haten. Namelijk 100%. Zoals men ook voor 100% kan kiezen voor Liefde, al is dat beduidend moeilijker. Want de mens heeft behalve zijn Ziel nog een speler in zijn leven, die een hoop roet in het Liefde-eten kan gooien: zijn Ego, zijn Liefde voor zichzelf. En het is die Liefde, die hem zich vaak doet afwenden van zijn Ziel, die Gods Liefde wil leven. Het is het Ego van de mens, die hem ertoe brengt, de ander voor hem te willen laten knielen. De Satan, die Jezus in de woestijn trachtte te verleiden, was in feite het Ego van Jezus zelf. Wie het dus heeft over Satansmachten, die praat in feite over de onmacht, zichzelf te verweren tegen de macht van het eigen Ego. En het is die niet onbelangrijke factor, die God de mens heeft meegegeven in diens vrijheid van zelfbeschikking.

Betekent dat dan, dat men het eigen Ego het liefst de nek om zou moeten draaien? Er zijn heel veel christelijk gereformeerden, die dat belijden. Alles, maar dan ook alles, wat de mens tot persoonlijk verlangen kan brengen is ‘des duivels’. En moet dus met vuur en zwaard bestreden worden. Een merkwaardige redenering. Want die christelijk gereformeerden denken: ‘Als we nu het slechte in ons geen millimeter ruimte geven, dan houden we vanzelf het goede in ons over.’ Dezelfde redenering van iemand, die denkt: ‘Als ik elke dag mijn voeten was, dan krijg ik ook geen vuile sokken.’

Het eigen Ego is een deel van een mensenleven. Het zorgt voor de mens en doet de mens lieve keuzes maken voor een partner. Het geeft de mens zijn mensenliefde, het doet uit die mensenliefde nieuwe mensen geboren worden. Het Ego doet de mens verlangen naar warmte van de zon, een kop koffie, een leuke vakantie, een eigen huis, een plek onder de zon, zogezegd. Het is dus vooral goed, om uw Ego een plek te geven in uw leven. Zolang uw Ego uw leven tenminste niet gaat beheersen. Want hoewel je er vandaag de dag president van de USA mee kunt worden, is een dergelijk Ego niet bepaald een zegen voor de mensheid. Wanneer u de ander werkelijk gaat Haten, bijvoorbeeld. De kunst van een goede verzorging van uw Ego en het in Balans houden met uw Ziel, DAT is de kunst van het zelfbeschikkingsrecht, dat God de mens heeft geschonken. Het levert precies op, wat Jezus predikte: ‘Je naaste liefhebben als jezelf.’ En juist, omdat uw Ego verantwoordelijk is voor het in balans kunnen houden van uw Ziel en uw Ziel de balans zou geven aan uw Ego, bent u in uw Ego dus ook uw eigen naaste. En daarom zegt Jezus ook: ‘ALS jezelf’. Wie zich in zijn of haar leven helemaal stort op het verzorgen van andermans levens, maar zijn eigen belangen compleet voorbijloopt en denkt, dat hij of zij daar in Gods Ogen goed mee doet, heeft niets begrepen van naastenliefde. Die moet namelijk niet alleen uit een gelovige Ziel komen, want dat is natuurlijk geen probleem. Nee, de werkelijke opoffering van Naastenliefde wordt pas bereikt, als uw eigen Ego daar ook zijn zegen aan heeft gegeven.

morgen: De macht van Leergezag.

 

 

Geef een reactie