Rooms Goochelen deel IV___________De Catechismus II

Vervolg op de Catechismus I:

vraag: Wat is de erfzonde
antwoord: De erfzonde is de toestand van zonde of van vijandschap met God, die alle mensen van Adam erven.
commentaar: Hoewel het verhaal van Adam en Eva en sprookje is, zou men bij erfzonde beslist een punt kunnen hebben. Alleen gaat dat dus niet terug naar Adam en Eva, maar naar de eigen Ziel. In het Boeddhisme spreekt men van Karma. Dit begrip impliceert dat wat wij zaaien wij eens zullen oogsten. Deze wet heeft alles te maken met onze scheppende natuur en onze eigen creaties. Elke handeling, elke gedachte, elke intentie is energie en deze zal gelijkluidende energie aantrekken. Als onze energieën niet in harmonie zijn, dan zullen zij eenzelfde energie aantrekken waardoor er een disbalans ontstaat. Deze wet is ons behulpzaam bij het leren verstaan van ons karma wat recentelijk of langer geleden is gecreëerd. We blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor alles wat wij denken, voelen en weer in handelen omzetten. Niets overkomt je daarom zomaar, alles heeft een dieper gelegen oorzaak. De zegeningen en overvloed op ons pad zijn daarom ook de directe gevolgen van onze eigen gedachten, handelingen en intenties. (Encyclopaedia)
Als de Kerk beweert, dat Christus is gestorven, om ons te bevrijden van de zonde, dan zou dat moeten betekenen, dat de mens erfzondevrij is geworden.
reden: Het is een voorwaarde voor het christen zijn, om je ook maar ergens schuldig over te voelen, dus dat houdt de Roomse Kerk ook graag in stand. Al was het maar, omdat de Kerk met haar Biecht zich hier een bestaansrecht heeft gecreëerd: ‘Niemand komt tot vergeving van de Vader, tenzij door de priester van de Roomse Kerk’.

vraag: Waarom moeten wij de Heilige Geest bijzonder vereren?
antwoord: Wij moeten de Heilige Geest bijzonder vereren, omdat Hij de heiligende kracht is in de Kerk en in ons. Wij vereren de Heilige Geest door het gebed: Kom Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
commentaar: Een schoolvoorbeeld van suggestieve antwoorden, zoals bij Rooms Goochelen gebruikelijk is. De Heiligende Kracht in ons? Zeker wel. Maar de Heiligende Kracht in de Kerk is Rooms Gezwets. De Heilige Geest is nergens zo krachtig, dan in de eigen Ziel.
reden: De Roomse Kerk heeft al vaker getoond, dat de Heilige Geest er alleen bij wordt gehaald, als de Kerk zelf met een of ander haar zin door wil drijven. Voor de rest heeft de Roomse Kerk geen boodschap aan de Heilige Geest, noch aan zijn Heilige Kracht. Al staat het wel lekker op de voorgevel.

vraag: Hoe noemen wij de kerk die Jezus gesticht heeft?
antwoord: De kerk die Jezus gesticht heeft, noemen we de Heilige Roomse Katholieke Kerk.
commentaar: Een volkomen juist antwoord. Maar leest u wel goed? Er staat ‘noemen WE‘. Dat is wel even wat anders, dan dat er zou staan: ‘Jezus heeft de Rooms Katholieke Kerk gesticht’. De Roomsche Jongens houden wel van een potje jokken, maar dit vonden ze zelfs te gortig. De suggestie wordt echter wel gewekt, dat Jezus wel aan de basis heeft gestaan.
reden: De Roomse Kerk houdt heel veel van haar eigen geschiedenis. En vooral van datgene, wat zij als haar geschiedenis wenst te beschouwen.

vraag: Heeft de heilige Kerk de macht om zonden te vergeven?
antwoord: De heilige Kerk heeft van Jezus Christus de macht ontvangen om alle zonden te vergeven, hoe zwaar en talrijk die ook mogen zijn.
commentaar: Een antwoord vol feitelijke onjuistheden. Ten eerste is er geen Heilige Kerk, ten tweede heeft de Kerk helemaal niets van Jezus ontvangen. Het waren de Apostelen, die door Hem werden gezegend. En ten derde is er geen sprake van enige macht. Zelfs de Apostelen hadden die niet, ze hadden de bevoegdheid.
reden: Het is de reden van bestaan van de Rooms Katholieke Kerk. Het is hun macht, dat mensen dit werkelijk geloven en het is hun aanzien in de wereld. Een paar leugens geloofwaardig de wereld insturen en je hebt de wereld aan je voeten. De Roomse Kerk is waarlijk een professionele goochelaarsclub, dat moeten we ze nageven.

Tweede Deel:

vraag: Wat zijn Sacramenten?
antwoord: Sacramenten zijn heilige handelingen en woorden, door Jezus Christus ingesteld, om de genade te geven, die zij aanduiden.
commentaar: Ook hier is subjectiviteit de hoofdmoot. Jezus heeft niets ingesteld. Wel kan men spreken van het door de Kerk Verheffen van bepaalde handelingen van Hem, die hierdoor een zekere gewijdheid meekrijgen. Het ‘ingesteld’ heeft betrekking op de Kerk, niet op Jezus.
reden: ‘Macht, Waardigheid, Aanzien en Rijkdom.’ De werkelijke bedrijfsvoering van het Vaticaan.

vraag: Waarom is het H. Doopsel het noodzakelijkste sacrament?
antwoord: Het H. Doopsel is het noodzakelijkste sacrament, omdat door het H. Doopsel de erfzonde wordt vergeven en het recht op de hemel wordt geschonken.
commentaar: Een onjuist antwoord op de vraag. Het juiste antwoord dient te zijn: ‘Omdat u door het Doopsel behoort tot de Rooms Katholieke Kerk en zij dientengevolge zowel haar macht over uw Ziel kan uitoefenen, alsook het meeste aan u kan verdienen.’
reden: De schoorsteen van de Sixtijnse Kapel moet wel blijven roken. Zo simpel is het.

morgen verder.

Geef een reactie