Rooms Goochelen Deel V

Alles van Godgeleerdheid afbreken en opnieuw beginnen      –   Harry Kuitert

De afgelopen dagen hebben we u meegenomen in de wereld van de goochelkunst. En u een beetje wegwijs proberen te maken, waartoe goochelaars en magiërs toe in staat zijn. In de Middeleeuwen liepen er charlatans rond, die met potten wagensmeer beweerden, dat dit een ‘medicinale’ zalf was ‘voor alle kwalen’. En mensen geloofden die oplichters. Niet omdat het bewezen werd, maar omdat het verhaal van die gasten zo overtuigend klonk. En met een paar ‘helpers’, die zogenaamd genezen werden, kon de charlatan zijn gang gaan.

Waar we u op gewezen hebben is het gemak, waarmee kerkordes ook kunnen en durven goochelen met hun Waarheden. En voor hen geldt een speciale positie: Ze hebben het namelijk over God. En zodra het over God gaat, ontstaat er een dreigende sfeer. Want mensen zijn bang van God. Heel erg bang. Ze zijn ook bang, dat hun leven in Gods ogen geen mallemoer waard is. En die kerkordes willen dat maar al te graag bevestigen. En dus bidt de gelovige onder leiding van dominee of pastoor iedere zondag de Hemel naar beneden, om toch maar vooral ‘gered’ te worden. En daarmee geeft de gelovige de eigen verantwoordelijkheid van de Ziel over aan zo’n geestelijke, zoals een patiënt zijn lijf overgeeft aan een dokter. En zolang de dokter maar blijft beloven, dat de patiënt beter wordt, hopen mensen op gezondheid. En zo is het ook met hun Ziel: Zolang de geestelijke maar beweert, dat hij wel weet, hoe die Ziel gered kan worden, laten de mensen zich begoochelen op van alles en nog wat. Zegeningen, kruizen in de woonkamer, Bijbelstudie, bedevaarten, aflaten opkopen, kaarsen branden, alle zondagen Psalmen zingen, geloven in Waarheid van de Kerk, het maakt de meeste gelovigen niet uit. Waarom niet? Omdat ze zelf geen greintje vertrouwen hebben in hun eigen Ziel. En omdat ze geen greintje vertrouwen hebben in God, die juist hun Ziel wil leven. Want de Kerkordes dreigen met hel ende verdoemenis. En het zijn kerkordes, die de mensen klein houden, door hen te vertellen, dat ze een zondige Ziel hebben. De angst voor God wordt erin geslagen en de Kerk kan zich profileren als ‘bevrijder’. Het enige, wat daarvoor nodig is, dat is een grote kerk met een mooi aangekleed altaar, een echte priester of dominee, een schaal met brood en beker wijn, een spreukenboek en een sprookjesboek. En vooral veel gezalfde teksten, waarin de Grootheid van God en Jezus tot het belachelijke Koningschap wordt verheven en zo blijft de gelovige klein. En alleen door toedoen van de Kerk kan men toch bij God komen. Er valt over deze gang van zaken maar één ding als Waarheid te zeggen: U wordt belazerd, waar u bij staat, bij zit of bij knielt.

Bestaat er dan geen Waarheid rond God en Jezus? De deze week overleden Protestantse theoloog Harry Kuitert had daar een zwaar hoofd in. Hij is tot de conclusie gekomen, dat, wanneer je alles wegneemt, wat behoort tot de tierlantijnen en goocheltrucs, je niets overhoudt. Maar Harry Kuitert heeft niets durven geloven in een God die Leeft in uw Ziel. En het is in uw eigen Ziel, dat God zich zal openbaren. Daar heeft Hij geen goocheltrucs voor nodig. De werkelijke God van Abraham, Isaäk en Jacob, de God van Mozes en David. Maar ook de God van de huidige Paus Franciscus, van werkelijke zuiver levende kloosterlingen, de God van uw Ziel: het is Eén en Dezelfde God. De God van de Moslims, die van Boeddhisten, de Joden, de Hindoeïsten, er is Waarlijk maar Eén God. En al die geloofsbelevingen zijn ‘praktische toepassingen’ binnen een geloofsliefde. Stuk voor stuk vertellen ze het verhaal van God, Allah, Jaweh of welke naam je de Eeuwige maar wenst te geven. Maar let wel: Ze vertellen ieder slechts een klein stukje van het Totaal. Waarom? Omdat God groter is, dan ze in een kerkorde kunnen stoppen! God kent elke goocheltruc, die de Kerk toepast, om haar eigen gelijk te koesteren. En dat heeft Harry Kuitert niet meer kunnen vinden.

God is Liefde. Liefde voor uw Ziel. En kerkordes gebruiken HEM, om HUN visie weer te geven. Maar God heeft geen kerkordes nodig, om dat te doen. Hij zou liever HEN gebruiken, om ZIJN Visie weer te geven. En elke kleine kans wordt door de Hemel met beide handen aangegrepen. De kleinste kans, waar mensen oprecht hun Ziel belijden voor God en voor de Hemel. En dan zal Hij komen in hun ziel en zich thuis voelen. Daar heeft God geen goocheltrucs van om het even welke kerk voor nodig. Harry Kuitert had gelijk: Alles over Boven komt van beneden. Maar hou nou eens op met Godsgoochelen. De Hemel kent die soms banale trucs allemaal. En omdat die erbij gehaald wordt, meestal nog smakeloos ook. Ga met eerbied om in je Ziel met God. En bewaar goochelaars en hun fabelachtige misleiding voor het theater. Daar is hun podium. God heeft maar één werkelijk podium nodig: de ruimte in jouw Ziel. Hij zal je niet begoochelen. Alles wat je dan ziet, is helemaal Echte Liefde.

Woord van de Heer.

Geef een reactie