Vergeven

Vandaag een heel simpel verhaal. Over uw naaste en over uw Ziel. En over vergeven van uw Ziel en die van anderen.

Liefde, lieve lezer, is niet zomaar een woord van affectie. Het is Scheppende Kracht, het is Energie en het is vooral de Heilige Link tussen God en uw Ziel. Ook al heeft u daar geen weet van. Ook al gelooft u niet in God. Niet geloven in God is slechts een mondelinge of schriftelijke verklaring van uw ego. Het heeft dezelfde waarde als dat u zou zeggen: ‘Ik ga dood van de hitte’. Het is slechts een expressie van uw gevoelens en gedachte, maar heeft geen wezenlijke invloed op die Heilige Link tussen God en uw Ziel. Daarvoor moet u beslist moeite doen, om die aan te tasten. En die Link tast u niet aan, door met uw ego luidkeels te roepen: ‘Ik geloof niet in God!’

Is die Link dan ‘onaantastbaar’ voor de mens? Yep! En daar mag de mensheid zich heel gelukkig mee prijzen. Maar het betekent nog niet, dat het een geweldige beleving zal zijn of geven. Wie vooral de keuze maakt, om alles van Liefde af te breken, zowel bij zichzelf, als ook bij zijn naaste, die hoeft niet te denken, dat die Link er gezond bij staat. U kunt dus die Link niet vernietigen, maar u kunt wel zorgen, dat deze doodziek wordt. Zo ziek zelfs, dat er nauwelijks nog iets van Liefde uit uw handen komt. En dat heeft wel degelijk effect op de Energie van uw Ziel. Die kunt u zelfs tot nul laten terugvallen. De Link is er nog wel, maar er komt geen Energie meer uit. Zoals een gasleiding er wel ligt, maar zonder toevoer van gas is het nutteloos. Hoe houdt u die Link gezond? En hoe maakt u die Link gezond, als u bemerkt, dat deze ziek is geworden. Aangenomen, dat u dat wilt, natuurlijk. Vandaag kijken we naar één aspect van zo’n gezondheidskuur.

Zoals u al las is Liefde scheppend. Dat betekent automatisch, dat alles, wat niet als Liefde wordt beleefd, ook geen scheppende kracht in zich draagt? Nee, zo scherp is het niet. Want alles, wat u doet voor een ander, ook al is het misschien uw werk of gewoonte; overal zit wel meer of minder Liefde bij. Maar van één ding is absoluut zeker, dat het geen scheppende kracht in zich draagt. En dat is Haat. Haat is in alles de tegenpool van Liefde. Maar er is iets geks met die Haat. In tegenstelling tot Liefde, die zich praktisch als vanzelf in uw Ziel doet leven, is Haat hebben een zeer welbewuste keuze. Iemand die beweert, dat hij Haat en dat het komt door omstandigheden van welke aard dan ook, die liegt. Haat is een zeer welbewuste keuze van de Ziel, uw Ziel, om te doen. En eigenlijk stellen wij, dat u er goed aan doet, om daar zo snel mogelijk afstand van te doen. Al snappen we ook wel, dat begrip hebben nog iets anders is, dan vlotjes toepassen.

Haat heeft uw wil nodig, om destructief te kunnen zijn. Destructief tegen de Liefde van anderen, maar ook tegen de Liefde in uzelf. Kijkt en luistert u maar eens om u heen naar mensen, die Haten. (En dan hebben we het niet over aan iemand een hekel hebben, al is dat vaak een voedingsbodem.) Zij praten altijd verbitterd over die ander en hun wereldbeeld. Heeft u ooit iemand gezien, die vol passie en vrolijkheid kon vertellen over Haat? Nou dan!

Wanneer een mens op zeker moment onrecht wordt aangedaan, dan zoekt hij eerst naar rechtvaardiging. Hij probeert ‘zijn gelijk’ te halen, desnoods bij een rechter. Krijgt hij bij de rechter geen voldoening, dan zoekt het Ego van rechtvaardiging in de mens naar mogelijkheden tot het nemen van wraak. En kan de wraak ook nergens heen, omdat de mogelijkheden ontbreken, dan volgt onvermijdelijk de Haat. Dat proces gaat heel stapsgewijs. Maar als men omziet, dan zal men beseffen, dat Haat zo gemakkelijk ging, omdat de weg bergafwaarts voerde. Letterlijk in uw leven en figuurlijk in uw Ziel. En om die metafoor maar even vol te houden: Om van die Haat in uw Ziel af te komen, dient u de berg weer op te lopen naar het startpunt, waar ooit uw rechtvaardigheidsgevoel uw ego begon te treiteren. Eenmaal daar aangekomen, weet u wat u te doen staat: Afstand doen van uw recht op vergelding, wraak en Haat. Dat gaat uw Ego best moeite kosten. Want het valt niet mee, om tegen de ander te zeggen: ‘Ik vergeef je’. Maar het is de enige manier, om uw Ziel te bevrijden uit de slangenkuil van Haat. Keer u om van de weg naar beneden. Ga dan de moeizame en lange weg weer de berg op en vind vrede bij het startpunt. En mocht u denken: ‘Wat is dat loodzwaar’, besef dan, dat u het veel minder zwaar had, toen u koos voor de Haat. Vergeef uw naaste, vergeef hem of haar. Maar vergeef ook uzelf, dat u ooit bent gaan Haten. Wordt zo weer Liefde met de Link tussen God en uzelf. U zult merken, dat Uw Ziel er van op zal knappen!

Geef een reactie