Ongewijd Latijn

Het is alweer heel wat maanden geleden, dat wij u hebben kunnen voorzien van een Hemelse Column over aards geloven. Soms is de Inspiratie niet sterk genoeg voor een goede column. Anderzijds hebben ook aardse gezondheidsproblemen deel aan die ‘pauze’ gehad. Voor wie de columns nieuw is, verwijzen we graag naar het ‘archief’ van onze site. Voor vandaag weer een geheel nieuwe.

Is het u wel eens opgevallen, dat de Roomse Kerk zich in brieven en geschriften bij voorkeur bedient van Latijnse terminologie. Dat komt, omdat het Latijn behoort tot de Chique Manier om gewone zaken heel gewichtig te laten klinken. Een Paus, die een document publiceert onder de titel: ‘Het zal me een zorg zijn’, die zal veel minder gewichtigheid ondervinden van zijn werk, dan dat hij het betitelt als: ‘Qui Curat’. Zo’n titel geeft veel meer cachet aan zijn boodschap, begrijpt u. Omdat het zo leuk is, om te doen, geven we u vandaag nog wat meer voorbeelden van Latijns gebruik, dat de meest ordinaire lading een prachtige Roomse Dekvlag geeft.
Wat te denken van deze: ‘Omnius Bonis Habet Iniquitas’ Da’s nog eens een mooie titel voor een Pauselijk Schrijven, vind u niet? Tja, dan klinkt: ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’ toch wat minder Rooms. En deze? Wat denkt u van: ‘Quid de valorem milia omnes, Piedro, si potes, et debes defricatus urina.‘ We zien het in het Vaticaan niet gepubliceerd worden: ‘Wat heb je aan al je miljoenen, Piet, als je piesen moet en je kan het niet’ (Toon Hermans)

Ach ja, de werkelijke Latijnees zal er wel misnoegd naar kijken. Maar onze boodschap is vandaag: ‘Als het gewone te ordinair is, zeg het dan in Latijn.’
Dan krijgt het veel meer gewicht en misschien, dat het u helpt van uw boosheid af te komen. We geven u daarom vandaag een lijstje scheldwoorden met daarachter de Latijnse Vertaling volgens Google Translate. Hier komen ze:

‘Halve Zool!’        –  ‘Medium Soles!’
‘Trut!’                     –  ‘Bich!’  (op zijn Latijn uitgesproken)
‘Klootzak!’           –  ‘Çulus!
‘Gewoon kut!’     –  ‘Tantum Naturale Eius Debent!’
Hoerenloper’     –  ‘Scortatori Inpuroque Sociatur’
‘Godverdomme’-  ‘Deus Maledicit Michi’

Ook de tekst op de foto boven behoort tot het ‘samengesteld Latijn’, ook wel aangeduid als Potjeslatijn. En ook hier zijn grappige voorbeelden van te geven. Maar in tegenstelling tot onze eerdere voorbeelden, waarbij de Nederlandse term in het Latijn vertaald hebben,  doen we het hier andersom. Bij het uitspreken van de zin wordt dan pas duidelijk wat er staat, en dat het geen Latijn is, maar Nederlands. Een voorbeeld uit het ‘Limburgs Latijn’: “Este Nix Pax Christe Nix” – “Als je niks pakt, krijg je niks.”

En wat dacht u  van de volgende voorbeelden?

 • Antonius Dominicus ad liveras pergis assure augurquis. Hyphrat seva sogustot savus. Lapdatum ocus.” De ‘vertaling’ luidt: “Antonius Dominicus at liever asperges dan (letterlijk: als) zure augurkjes. Hij vrat ze van ’s ochtends tot ’s avonds. Lap dat ‘m ook ‘s.”
 • “Datis nepis potentis negrote” De ‘vertaling’ luidt: “Dat is een pispot en het is een grote!”
 • “Sidi tamentis, astundis pactem.” De ‘vertaling’ luidt: “Zie die tamme eend eens, als het de jouwe is, pak hem.” (Eigenlijk in het dialect: “Zie die tamme end is, as ’t d’ oene is, pakt ‘m.”) Of “Sidi tamentis, ajuentis pactum”.En het wordt pas echt leuk, als u daar ook nog een pseudo-Gregoriaanse Mis-melodietjes bij bedenkt. Een heel toepasbare is de (Gregoriaanse) aanhef tot het Pater Noster (Onze Vader). Zo’n toontje dus.Wat is nu het effect van al die Latijnse gewichtdoenerij voor de Roomse Kerk? Eigenlijk heel simpel: Aangezien u als kerkganger door de Roomse Clerus toch wordt beschouwd als een ‘Ignorantia Latine’, een Latijnse onbenul, kunnen zij in hun Missaal alles drukken, wat ze maar willen. Want als ze hun riedel hebben afgedraaid, zegt u immers toch wel ‘Amen’.

  En het wordt pas heel erg, wanneer ze dat Latijn van hen willen gaan vertalen naar de z.g. Volkstaal. Want dan moeten ze soms net zulke truuken uit gaan halen, als wij u hier voor de grap voorhouden. Met dit verschil dan, dat die Roomse Heren het met een bloedserieus gezicht staan op te dreunen.
  We hebben u al eens meegenomen naar het ‘Gloriagebed’. Ergens in dat gebed staat de regel: ‘Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.’
  In de Nederlandse vertaling is daar uitgekomen: ‘Wij zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.’Wilt u dat eens goed op u in laten werken, beste lezer. Hier wordt dank gebracht VOOR Gods Heerlijkheid. Dezelfde dank dus, die een man aan zijn vriendinnetje geeft voor haar bijdrage aan een wereldwip.
  En dat wordt gebeden met droge ogen. Door de Kerk dan, niet door die man.

  En wat te denken bij de aanhef van de prefatie, waarin de Latijnse Zin staat: ‘Dignum et justum est’ en wat door die Roomse vertalers is omgezet naar: ‘Hij is onze dankbaarheid WAARDIG’. Nou, DAAR is de Hemel toch blij mee! Dat al die Heiligen de dankbaarheid van de gelovigen WAARD zijn. Wat zou de Hemel toch moeten beginnen, als die dankbaarheid zou achterblijven vanwege de onwaardigheid. Zelfs Google Translate vertaalt het nog beter dan die Nederlandse Bisschoppen: ‘Het is RECHTVAARDIG Hem te danken.’

  Dus bedenk van tevoren wel even, wat u bidt en wat de Roomse Rakkers u willen laten bidden, hetzij in Nederlands, hetzij in Latijn. Want de Hemel vindt die Roomse Dictaten in het Roomse Missaal een stuk minder grappig, dan het Potjeslatijn van Google Translate.

 

Geef een reactie