Vergeven en verkrijgen

eigen-tekst-haat

Wie berouw toont en/of gaat biechten, die heeft verlangen, om schoon schip te maken. Dat is mooi, maar wat moet de wederpartij daarmee? Want zo op het oog lijkt het, dat de berouwvolle daar het beste mee af is. Toch is dat niet waar. Immers, degene, aan wie vergeving gevraagd wordt, zou anders wel eens met een beroerd gevoel blijven zitten. En afhankelijk van het te vergeven feit, een overheersende drang naar gerechtigheid kunnen hebben. En bedenk, dat ‘gerechtigheid’ niet hetzelfde is als ‘vergelding’. Want als die ‘gevraagde’ zijn gerechtigheid niet krijgt? Dan bestaat de kans, dat hij gevoelens van Wraak (vergelding) gaat ontwikkelen. En als die Wraak zich ook niet kan uiten, volgt onvermijdelijk de Haat. En dan bent u, als ‘gevraagde’ pas goed de klos. Zou u nog met verlangen naar gerechtigheid kunnen leven, zodra de hele trap naar beneden is gelopen, heeft uw Ziel geen invloed meer op de gevolgen. Want Haat is geen ‘vervelend gevoel’, het is een ziekte. En niet zomaar een ziekte, maar één, die te vergelijken is met de impact van kanker. En dat dient u zich toch als ‘berouw-eiser’ te realiseren.

Liefde is onvernietigbaar. Maar zij heeft wel de ruimte nodig, om te leven. Ruimte in uw huis, in uw geloof, familie, ja zelfs in uw Ziel. Hoe groter die ruimte is, hoe meer u kunt Liefhebben. Zoals u woont in uw huis, zo woont Liefde in uw Ziel. Soms met weinig ruimte, soms met veel. Liefde schept uw band met het leven zelf en met uw geloof, wat dat ook moge zijn. Liefde ‘verkrijgt’ die ruimte van u. Maar zodra u Haat in uw Ziel toelaat, is het, alsof uw ‘Huis van Liefde’ plots onbewoonbaar wordt. Uw Liefde kan niet overal meer bij, u heeft ook de vreugde niet meer, om dat te beleven. En hoe langer dat duurt, hoe meer invloed Haat gaat uitoefenen op de ruimte in dat ‘Huis van Liefde’ van u. Er zijn mensen, die zo gewend zijn aan Haten, dat ze zich niet meer bewust zijn, of en zo ja wanneer ze nog Lief kunnen hebben. Want Haat denkt niet sociaal. Het gedraagt zich als een parasiet en zal waar hij dat maar kan, de ruimte van Liefde in uw Ziel zoveel mogelijk uitwonen en zelfs uitmoorden. En vroeg of laat zult u erachter komen, dat die Haat veel meer Liefde in uw Ziel heeft vermorzeld, dan de ‘schuldenaar’, die u om vergeving vraagt, ooit had kunnen of willen doen. Met het ‘niet vergeven’ van de ‘schuldenaar’ haalt u de vijand van Liefde in uw leven en uw Ziel.

Als Jezus spreekt over: ‘Heb uw vijand lief’ en ‘vergeef uw naaste als uzelf’, dan doet Hij dat niet, omdat het wel christelijk mooi staat. Hij doet het, omdat Hij de schade kent, die Haat in uw leven, uw Liefde en uw Ziel kan aanrichten. Alleen door die ander te ‘vergeven’ zult uw de Macht van Haat uit uw Ziel ‘verbannen’ en uiteindelijk de ruimte in de Liefde van uw Ziel opnieuw ‘verkrijgen’.

Veroordeel niet, opdat u zelf niet veroordeeld wordt. Want de Liefde van God voor uw en uw Ziel zal net zo groot zijn, als de ruimte, die Liefde in uw Ziel heeft kunnen leven. Meer ‘gerechtigheid’ zal ook u dan niet gedaan worden.

Geef een reactie