Een Hemels Familiediner

Familiediner

Al jarenlang is de sympathieke TV presentator Bert van Leeuwen HET gezicht van de moderne EO. En in een van zijn programma’s probeert hij vastgelopen (familie)relaties weer vlot te trekken. Daartoe nodigt hij de beide partijen uit voor een ‘vergevingsdineetje’, wat door de aanvrager, die erg gebukt gaat onder de soms al jaren durende verwijdering, speciaal voor de twee ‘kemphanen’ wordt bereid.

Zo op het eerste gezicht lijkt het een fluitje van een cent voor onze Bert. Met zijn innemende en niet minder integere persoonlijkheid weet hij vaak voor elkaar te krijgen, wat de familie van de ‘kemphanen’ soms al jaren niet meer voor mogelijk houdt. Maar soms lukt het ook niet. En dat is heel jammer, want Bert werkt zich ook buiten de camera’s uit de naad, om het onmogelijke mogelijk te maken en de familieband, hoe breekbaar ook, een voorlopige ‘breukband’ aan te reiken.

De Liefde en de zorg, die Bert geeft, om werkelijk te lijmen wat gebroken is, heeft diep respect van de Hemel. Ook al gaat het om een mooi TV programma, de doelstelling is toch, de kijkers bewust te maken van het leed, dat geleden wordt onder de rest van de familie, als ze hun stijfkoppigheid, ego, rechtvaardigheidsgevoel of wraak willen blijven volhouden. Gisteren schreef ik over de Macht van Haat, die uw eigen Ziel verziekt, vandaag wil ik graag wijzen op het gevolg, n.l. dat Haat in uw Ziel ook het leven van andere mensen ontregelt. En in zulke gevallen is ‘Het Familiediner’ dan plotseling een demonstratieplatform van hoever de Macht van Haat reiken kan in een Ziel, die niet wenst te vergeven. Zelfs niet, als Bert daar zijn integere Liefde voordraagt.

Voor Bert is het dan met name triest als hij kijkt naar de soms jarenlange terreur, waaronder de familie gebukt gaat. Ik denk, dat hij in die gevallen waarschijnlijk nog meer kan bereiken, als hij de ‘kemphanen’ in kwestie wat steviger kan wijzen op de gevolgen van het verlies van werkelijke Liefde in hun Ziel, juist doordat die Haat daar zoveel meer macht heeft gekregen. Misschien is dat de grens van zijn ‘format’, maar het zou beslist de moeite waard zijn, om het eens te proberen. En misschien buiten (het bereik van) de camera. Want als iemand het kan, dan is hij het.

Ook in de Hemel worden dagelijks ‘Familiediners’ georganiseerd. Ook daar met wisselend succes. Ook daar komen Zielen boven, die denken nog een appeltje te schillen te hebben met vader, moeder, broer, zus of welk familielid of vriend(in) dan ook. Maar in de Hemel is geen grens aan het ‘format’ van het idee. Wie zichzelf niet wil breken in zijn Ziel en zijn Haat achter zich wenst te laten en de ander vergeeft, die MAG niet eens aanschuiven.

Hemelse Liefde voor de Ziel van Bertje van Leeuwen. Al was het alleen maar, omdat hij gewoon mens blijft. En moppert en scheldt, als het hem niet lukt. Die onwelgevoeglijke taal hoort u niet tijdens de TV uitzending. Dat gaat de EO te ver. Maar voor de Hemel is Bert juist om die onverbloemde uitingen van frustraties, een waar vertegenwoordiger van Liefde. Want zo is Bert voor de mensen. En dus is de Hemel ook zo voor hem.

Geef een reactie