Licht der Protestanten II

protestant-ii

Voor de meeste mensen in Nederland kennen we hier twee kerkstromingen, die van de Katholieken en die van de Protestanten. Daar waar de Katholieke Kerk in Nederland met veel passen en meten vijf praktiserende richtingen telt: De Rooms Katholieke, de Oud-Katholieke, de Vrije Katholieke, de Orthodoxe Kerk (‘Oosters-Katholiek’) en de Anglicaanse Kerk, (die laatste twee zijn van oorsprong geen Nederlandse Kerk, maar worden hier toch ook gepraktiseerd), telt de Protestantse Kerk, al dan niet met of in samenwerkingsverband maar liefst negentien verschillende stromingen! En dan hebben we de ‘Pinkstergemeente’, de ‘Evangelische Gemeente’ en de ‘Jehova’s Getuigen’ nog niet meegerekend!

Volgens Wikipaedia kennen we in Nederland de ‘Lutheranen’, ‘Doopsgezinden’, ‘Baptisten’, ‘Hemhutters’, ‘Apostolische’, ‘Remonstranten’, ‘Nederlands Hervormden’, ‘Gereformeerde Kerk in Nederland’, ‘Voortgezet Gereformeerden’, ‘Voortgezet Gereformeerden Artikel 31’, ‘Nederlands Gereformeerde Kerk’, ‘Christelijk Gereformeerde Kerk’, ‘Hersteld Hervormde Kerk’, ‘Christelijk Gereformeerde Gemeente Delft’, ‘Gereformeerde Gemeente in Nederland en (Noord)Amerika’, ‘Gereformeerde Gemeente in Nederland’, Gereformeerde Gemeente Buiten Verband’, ‘Oud Gereformeerde Gemeente’ en de ‘Vrijzinnige Gemeente’. Als we er ééntje vergeten zijn te noemen, meldt u het ons, dan voegen we die graag alsnog bij. Overigens is het wel een grote zorg dat, mocht u zich willen afsplitsen met uw persoonlijke visie op een Protestantse Kerk, de Hemel wel vreest, dat er geen zinnige naam meer te bedenken is. We hebben het hier eens nagezien in de analen en wilt u geen nationale, Europese of mondiale problemen hebben met een kerkstroming, dan is alleen nog de ‘Vrijzinnig Hersteld Gereformeerde Remonstranten Kerkgemeente Binnen Verband in Nederland’ nog beschikbaar.

Aan de andere kant is het positief te melden, dat er geen Protestantse Kerkstroom te bedenken is, of u kunt er met uw persoonlijke Godsbeleving gewoon terecht. Van de Vrijzinnigen tot echt Gereformeerde Gemeente (ook wel bekend als de Bonders of de ‘zwarte kousenkerk’), de Protestantse Kerk is een ‘voor-elck-wat-wils-kerkorganisatie’. En dan is het heel knap, om een organisatie te hebben, die op een enkele uitzondering na, al die verschillende richtingen met respect voor elkaars visie en kerkleer, allemaal onder één dak heeft: de PKN. (Protestantse Kerk Nederland). Vanuit Hemels standpunt gezien is deze kerkordelijkheid van Christus uit gezien de beste vertegenwoordiging. De Hemel is het echt niet op alle punten even ‘eens’, met wat er in Protestantse Kerken allemaal verkondigd wordt, absoluut niet. Maar wat de ‘vormgeving’ betreft is er sprake van vrijheid van keuze. Ieder mens kan zijn eigen Ziel wegen aan de verkondigingen in deze kerkstromingen. En ga niet vertellen, dat die Protestanten daar niet over nadenken, want dat doen ze als geen ander.

Al eerder heeft u kunnen lezen, waar de Protestantse kerkordelijkheid afwijkt van de Katholieke. Zo de Katholieke Kerk de kerk is, die met ‘ceremoniën’ een heleboel verduidelijkt, zo is de Protestantse Kerk de kerk van het geschreven Woord van God. (Sola Scriptura). Dat is hun Heilige Stoel, hun Heilige Kerk, hun Heilig Geloof. (Tja, het doet me wel bedenken, dat Protestanten niet Heilig kunnen worden verklaard. Voor zoiets moet je toch wel Katholiek zijn. Een bewijs van Goede Verdienste voor de Kerk en je komt al aardig in de buurt. De Hemel heeft het trouwens niet zo op die Heiligenverklaring van de RK Kerk. De meeste van die verklaringen zijn niet meer waard, dan een onderscheiding van een plaatselijke Carnavalsvereniging, maar dit nu terzijde.)

Twee Protestantse opvattingen wil de Hemel er toch graag uitlichten: ‘De Predestinatie’ en ‘de Lotsbestemming’. Wie het werkelijk heel goed beschouwt, zal constateren, dat deze twee pilaren van de protestants(christelijke) kerk elkaar tegenspreken. Het zou immers betekenen, dat u bij uw geboorte al (erf)zondig bent, terwijl u aan uw lot niets MAG wijzigen. Wie de verhalen van Jezus goed bestudeert, die leest (‘Rijke Jongeling’,  ‘De Verloren Zoon’, om maar eens wat voorbeelden te noemen), dat Jezus voorbeelden geeft van en tegen mensen, om hun leven drastisch om te gooien. De Rijke Jongeling wordt geadviseerd, om ‘Goed te doen aan de naaste’. Als hij zegt: ‘Dat doe ik al’, antwoordt Jezus: ‘Geef dan alles weg, wat je aan rijkdom hebt’. Wanneer de Protestantse Kerk ‘gelijk’ heeft, dan had dat advies totaal geen zin gehad. Ook de verloren Zoon komt op zijn schreden terug en maakt een nieuw begin met zijn vader. Dat is zijn eigen keus! De Verloren Zoon verloor zijn zondigheid door zich te bekeren en veranderde zijn lotsbestemming, door zijn oude wereld de rug toe te keren! Lieve Protestanten, lees de verhalen van Jezus nu eens goed door en ga eens zoeken naar die passages, waarin Jezus ieder mens de vrije keus geeft, om te handelen. De zondige vrouw werd immers ook niet veroordeeld door Jezus? Waarom zou de Protestantse Kerk dat dan nog wel doen?

Onderzoek alles en behoud het goede. Dat zou de Katholieke Kerk eens werkelijk moeten doen. En dan samen met de Protestanten één Huis vormen met verschillende kamers. De Protestanten hebben dat Huis al. Want zo staat geschreven: ‘In het huis van mijn Vader zal ieder wonen, die Liefde toont met zichzelf en zijn naaste en de Here God als zijn Schepper’. En mocht u die tekst niet zo gauw kunnen vinden: Als u werkelijk gelooft in Jezus’ Woorden en Gods Liefde, dan kunt u die woorden vast vinden: met het Bloed van Christus geschreven in uw Ziel.

 

 

Geef een reactie