Sola Scriptura I

sola-scriptura-images

De afgelopen dagen hebben we de voetstappen van de Katholieken gevolgd en het punt genaderd, waarop in 1517 de Kerk uiteen scheurde. Als er in de geschiedenis één moment aanwijsbaar is, dat de Hemel afstand heeft genomen van de Katholieke suprematie, dan is het wel op het moment, dat Maarten Luther naar zijn eer en geweten zei: ‘Dit moet stoppen’. En hij doelde daarmee op de grootheidswaanzin van de Katholieke Kerk, die het zelfs met vorsten en keizers aan de stok had gekregen, om haar wereldlijke invloed te doen blijven gelden. Inderdaad, het was genoeg zo. En de Hemel steunde Maarten Luther en zijn volgelingen, om de Katholieke Kerk op de knieën te dwingen, met hun handeltjes, hun Rentmeestertrucs en hun hoogmoedigheid. Zelfs Paustitels werden verhandeld. Maar bovenal was de Hemel het zat, om een kerkorde voortdurend naar de wapens te zien grijpen en zo andere geloofsgroepen de eigengeformuleerde ‘Wil van God’ op te leggen. Na de periode van Paus Alexander VI was de maat vol en kreeg Maarten Luther de zegen van Boven.

De Protestanten voeren het christelijk geloof terug naar de bron, de Bijbel. Alleen door het Woord van de Bijbel was God te benaderen en wel voor iedereen, waar de Bijbel spreekt over zondaars. Deze doctrine is in tegenstelling met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk dat de Bijbel alleen goed geïnterpreteerd kan worden door de Heilige Apostolische Traditie van het zogenoemd Magisterium (dat wil zeggen; de Bijbel kan alleen goed geïnterpreteerd worden door Paus en Bisschoppen tijdens kerkelijk overleg). Hoewel die Traditie en het Leergezag door de RK kerk nog heden ten dage wordt beschouwd als ‘geldend’, zal het de heren in Rome geen plezier doen, dat het Leergezag niemand in de Hemel nog aanspreekt. Voor de Hemel is de Katholieke Kerk als vertegenwoordiger van Gods Woord niet meer serieus te nemen. En dus kwam de Reformatie.

En terwijl de RK Kerk gewoon bleef doen, wat ze altijd hadden gedaan, n.l. het koesteren van hun eigen welbevinden, sloeg Luther met zijn Visie een ander pad in. En spoedig werden zijn voetstappen gevolgd. En om te voorkomen, dat het met die nieuwbakken Kerkleer dezelfde kant op zou gaan, als met de RCK, (De Rooms-Corrupte-Kerk) besloot men zich te houden aan de Bijbel en de Bijbel alleen. (Sola Scriptura).

Hoewel deze Sola Scriptura zijn onmiskenbare voordelen had ten opzichte van het Katholieke Kerksysteem, heeft het helaas toch ook zijn beperkingen. En het dient er maar meteen bij worden gezegd, dat de Katholieke Kerk niet in staat is, om deze beperkingen ‘waardig’ aan te vullen. Als er één werkelijk probleem tussen Hemel en RK Kerk is, dan is het wel het totale gebrek aan ‘Hemelse Waardigheid’. De enige waardigheid, die de RK Kerk hanteert, is die waardigheid, die ze zelf bedacht hebben en elkaar steeds toeschuiven. Neen, de beperkingen liggen in het feit, dat de Protestanten de hedendaagse geloofsbeleving wil verklaren en dragen met verhalen uit de Bijbel, die heden ten dage niet (meer) van toepassing zijn, of die de huidige maatschappij niet meer kunnen verklaren, omdat de huidige tijd nu eenmaal om andere beoordelingen vraagt, dan de tijd van de Sola Scriptura. De Protestanten doen meestal ijverig hun best, om de tegenwoordige tijd in de Bijbel gepropt te krijgen. Ze zouden er beter aan doen, door de Bijbel uit te vouwen over de tegenwoordige tijd en te zien, of en hoe de Bijbel in de ‘onvoltooid tegenwoordige tijd’ kan worden gelezen. En dan is het nog maar de vraag, of de verhalen van ‘Jesaja’, ‘Jeremia’ of ‘Paulus’ één op één in de ‘tegenwoordige tijd’ kunnen worden geplaatst. ‘Jazeker!’ zeggen de Protestanten: ‘De Bijbel heeft eeuwigheidswaarde!’ Maar dan moet u toch eens onderzoeken, in hoeverre dat in alle gevallen voor alle verhalen en profetieën geldt. Maar dat antwoord zullen die Protestanten niet graag geven: Dat de mogelijkheid bestaat, dat (een deel van) de Bijbel soms gewoon teveel ‘gedateerd’ is. En voeg eraan toe, dat met name het Oude Testament voor en door het Joodse Geloof werd opgesteld en de conclusie is rechtvaardig te noemen, dat in deze Christelijk/Islamitische wereld, sommige van die Joodse verhalen simpelweg niet kunnen worden overgenomen. Dat is niet direct jammer. Maar het vereist goede spreekvaardigheid van een dominee. En soms kan het eenvoudigweg niet meer. De Hemel heeft ook nooit beweerd, de Sola Scriptura als enige bron aan te nemen…

morgen: hedendaagse voorbeelden met een Bijbelse Boodschap.

 

Geef een reactie