Sola Scriptura III De Wereld van God

six-weeks

Vandaag weinig woorden. Vandaag een voorbeeldlijstje van films, muziek en/of boeken, die niet van de ‘Sola Scriptura’ afkomen, maar wel het hedendaagse verhaal (opnieuw) vertellen.
Films:
‘The Cross and the Switchblade’ (1970)
De kracht van de Liefde van Gods Woord tegenover de macht van het wapen.
‘A Few Good Men’ (1992)
De Waarheid tegenover de Macht.
‘Children Of A Lesser God’ (1986)
Liefde accepteren door Liefde te worden.’Dead Poets Society’ (1989)
Onderzoek alles en behoud het goede
‘Love Actually'(2003)
Liefde, Liefde en nog eens Liefde.
‘Patch Adams’ (1998)
God Roept U tot Zijn Werk
‘Schindlers List’ (1993)
Sta op tegen onrecht en verdedig uw naasten.
‘The Color Purple’ (1985)
Wat ge de minsten der Mijnen doet, dat doet ge Mij.
‘Pay It Forward’ (2000)
Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zijn kruis opnemen.
‘Oscar et la Dame Rose’ (2009)
Kijk naar de kinderen, want hunner is het Rijk.
‘Six Weeks’ (1982)
Liefde overwint de dood

JS Bach: Mattheus Passion
Lijden en sterven van Jezus.
‘Jesus Christ Superstar’
Lijden en sterven van Jezus

Tim Keller: ‘Bidden’
Vertrouwelijke Omgang met God
Philip Yancey: ‘Bidden’
Leren begrijpen wat bidden nu eigenlijk is.
Hans Schoenmakers: ‘DANIËL, Het Boek des Hemels’
Geloofsbeleven van binnenuit opnieuw leren verstaan.

Wie dacht, dat hier een compleet overzicht kon worden gegeven, die vergist zich natuurlijk. Het is slechts een voorbeeldlijstje; de hele lijst is veel langer, maar de kern van het Bijbelverhaal is er wel in terug te vinden. En daar is niets op tegen, ook al heeft ‘Jesaja’ het toevallig niet gezegd, of heeft ‘Paulus’ er geen melding van gemaakt. Zo zou men dus naar films kunnen kijken of boeken kunnen lezen met de vraag: ‘Wat kunnen we er van opsteken.’ In plaats van ‘Welk gezag moeten wij toekennen aan dit of dat’. De Kern van Jezus’ Boodschap ligt immers niet in, wie het zei of niet zei. De Kern ligt in de vraag, wat u met die Boodschap vandaag de dag nog kan. Was het niet Jezus Zelf die ooit sprak: ‘Als je mij niet gelooft, geloof dan mijn daden’. Het was Hem niet begonnen om aanzien of macht des persoons. Het ging Jezus om Zijn Boodschap en hoe en waarin je die allemaal kon herkennen. Zijn Boodschap bestond verder uit: ‘Doe als Ik’. En dat is toch iets anders als: ‘Doe Mij na.’

De filmvoorbeelden zijn ter inspiratie. De boekvoorbeelden al helemaal. En de muziek treft u in uw Ziel en doet uw Liefde bewegen, zoals geen boek of film dat kan. ‘Heb elkander Lief’. Al deze films, boeken en muziek zijn hier een ‘Illustratie’ van. Het is niet, omdat het moet, maar omdat het kan. Zo stroomt ‘Sola Scriptura’ ook vandaag de dag over uw Ziel, om u telkens en opnieuw onder te dompelen in de hedendaagse Boodschap van Christus. Geniet ervan en laat u dankbaar meevoeren in de ervaringen van hen, die de mogelijkheden hadden, om daar iets buitengewoon moois van te maken.

Geef een reactie