Quality Time voor de Ziel

quality-time

Een mens denkt wat af op een dag. Zijn hele ‘energie’ gaat op in het controleren van zijn gedachten over hetgeen hij doet of moet doen. ‘Je hoofd erbij houden’ heet dat in populaire bewoordingen. het betekent echter wel, dat er de hele dag wordt ‘gecontroleerd’ en/of ‘gecorrigeerd’ van zowel de gedachten zelf als ook de handelingen, die het gevolg zijn van al die gedachten. Geen moment is het ‘stil’ en het grote probleem daarmee is, dat de mens zichzelf de tijd of gelegenheid niet gunt, om die ‘stilte’ te vinden, te bereiken en er vervolgens iets zinnigs mee te doen. Hoe komt dat toch en wat kan eraan gedaan worden.

Allereerst de oorzaak. De mens reageert op alles, wat hij hoort, ziet en voelt. De zintuiglijke waarnemingen zorgen voor een voortdurende stroom informatie naar de hersenen. Als een mens jong is, dan valt die informatiestroom nog wel te verwerken, maar indien men ouder wordt, gaat die verwerking achteruit, terwijl de zintuiglijke waarnemingen dezelfde blijven. Tenzij de mens tot het besluit komt, om een omgeving te zoeken, waar die zintuiglijke waarnemingen wat minder ‘druk’ binnenkomen, of anders totaal afwezig zijn. Het zijn de momenten, waarin de mens zijn informatiestroom op ‘on hold’ kan zetten. ‘Nu even niet!’ zogezegd. Soms kan dit mogelijk zijn tijdens vakanties. Het is ook de reden, waarom men de wat oudere mens op een strand kan zien liggen in een ligstoel en daarbij totaal niets uitvoerend. Dat is echter geen luiheid, dat is ‘je hoofd leegmaken’, of zoals dat tegenwoordig populair heet: ‘onthaasten.’ Het risico van een ‘vakantie-onthaasting’ is, dat eenmaal de vakantie voorbij, de zintuiglijke waarnemingen van de mens meteen weer de volle laag krijgen. Met als gevolg, dat de net ‘onthaaste’ mens binnen de kortste keren weer met zijn nek in de stress zit. Is daar dan niets tegen te doen? Tuurlijk wel! Het is gewoon wat vaker en ook misschien op wat kleinere schaal die ‘onthaasting’ zoeken en volgen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen met een stop op koopzondagen of misschien zelfs met autoloze zondagen. Het is natuurlijk een inbreuk op uw vrijheid van leven, maar u zou het ook kunnen beschouwen als een noodzakelijk goed tegen uw zenuwen, uw stress, uw incasseringsvermogen en de rust die het geeft aan uw zintuiglijke waarnemingen. Wat dat betreft hebben de voorstanders wel degelijk een punt.

Is de Hemel dus daarmee tegen koopzondagen? De christelijke politieke partijen roepen natuurlijk, dat het de Dag des Heere is, een verplichte rustdag, want God rustte immers ook op de ‘zevende dag’. Nog afgezien van de zojuist aangevoerde redenering is het de Hemel volslagen onduidelijk, waarom de mens, op grond van Bijbelse teksten of de uitleg ervan, op zondag geen winkelinkopen zou mogen doen. De mens mag volgens deze ‘geloofsdisciplinisten’ trouwens op zondag ook niet fietsen, aangezien dat een ‘lichamelijke inspanning’ betreft, die uitsluitend voor ‘plezier’ wordt aangezien. Alsof God Zich op die ‘zevende dag’ ook geen plezier zou (mogen) gunnen. Het is een merkwaardige gang van zaken, als de mens, die op zondag toch de fiets wil pakken, om in pakweg de Bijbelbelt een eindje rond te karren, dat alleen ongestraft zou kunnen doen, indien hij is het bezit is van een doktersattest, waarop duidelijk staat aangegeven, dat: ‘fietsen een helende werking heeft op de geestelijke en lichamelijke conditie van houdster van dit attest. En dat dit vooral op zondag dient te worden bedreven.’ Of zoiets werkelijk waar is, dat is niet relevant, zolang de Bijbelbelters maar niet in staat zijn, het tegendeel te bewijzen.

Maar ook zonder conflicten met de Bijbelbelters kunt u werkelijk wat doen aan zinnige ‘onthaasting’ en rust in uw zintuigen. Probeert u eens, om het laatste uur, voordat u naar bed gaat, alles uit te doen. Geen radio, TV of ook maar iets, dat uw aandacht zou kunnen vragen. Een uur lang simpelweg uzelf concentreren op uw Ziel. Niet piekeren over zorgen, die er morgen nog zijn. Dat ene uur is ‘quality-time’ voor uw Ziel. Probeer eens werkelijk te luisteren naar de Rust en de Stilte in uw Ziel. U zult beslist op gedachten komen, waar u normaal niet aan zou kunnen denken. Probeer niets ‘op te lossen’, maar uw gedachten hooguit in kaart te brengen. Schrijf op, wat u denkt en hou uzelf dit uur verre van ‘verplichtingen’. Anders eerst datgene doen , wat blijkbaar niet kan wachten en dan pas beginnen met die Rust zoeken. Een groot uur ‘U’! U zult zien, dat uw Ziel met Vrede zal luisteren naar uw gedachten en U zult met Vrede luisteren naar uw Ziel. Het zal u rust brengen, zoals geen psycholoog u dat in therapieën kan voordoen. En het zal u ook behoeden voor het verplicht gebruik van kalmeringsmiddelen en/of slaaptabletten. Vrede met uw Ziel. En als u dan daarbij ook nog hardop durft te biechten, wat u beter had kunnen doen, dan bent u in Liefde met Ons. En wij met u. En als u dat allemaal doet en ervaart, dan mag u op zondag rustig bezuinigen met inspanningen. Niet naar de winkels? Dan toch ook niet naar de kerk. Daar staan toch maar predikanten van allerlei slag u te vertellen, hoe zondig u bent en hoe zij u naar God kunnen helpen. Zoek het in meditatieve stilte en wij hebben namens Jezus een veel beter verhaal. En als het even kan nog boetevrij ook!

Geef een reactie