Lef

Er zijn heel wat mensen, die denken, dat zij geloven vanuit zichzelf. En die daarin ook nog denken, dat de Kerk, waartoe zij behoren, een onafhankelijk instituut is, dat (volgens die kerkorde zelf dan) een Goddelijke Oorsprong heeft. En dat die Goddelijke Oorsprong de enige Waarheid is. Wij zeggen altijd: drie keer mis.

Er is geen gelovige op de hele wereld te vinden, die zijn geloof in (een) God volledig en Authentiek aan zijn eigen Ziel kan toeschrijven. Dat kan ook niet anders, want in zijn opvoeding krijgt hij daar ook meestal van mee, wat zijn of haar ouders zelf ook geloven. Die het trouwens ook weer hebben van hun ouders, etc. Het betekent dus in de praktijk, dat uw christen zijn, moslim zijn, Boeddhist zijn, Joods (geloof) zijn, of noemt u maar, doorgaans niets te maken heeft met wie u bent.

Wie in Saoedi-Arabië wordt geboren als kind in een moslim gezin, die wordt moslim. Wie in Israël wordt geboren als kind in een Joods gezin, hij is Jood (geloof). Wie in ‘het Westen’ wordt geboren, het hangt van de geloofsrichting van ma en pa af, of het kind katholiek, protestant of atheïstisch opgroeit. Zoveel ‘originaliteit’ zit er dus niet in uw geloofsbeleven, al denkt u van wel. Maar daar kunt u wat aan doen.

De enige en authentieke Waarheid van uw geloof vindt u niet in kerkordes. Niet in de Bijbel, Thora, noch in de Koran. Toch kunnen al deze geschriften u wel een eind op weg helpen. Maar dat geldt voor die kerkordes ook. En het eerste, dat u dient te doen is leren beseffen. Uzelf Bewust maken van een aantal juistheden, die boven elke kerkorde en kerkboeken uitstijgen.
1. Er is geen kerkorde, die een ‘exclusieve’ relatie heeft met hun God.
2. Er is geen kerkorde, die zich om punt 1, kan beroepen op verkondiging van de Waarheid.
3. Er is geen kerkorde, die bekend is met de consequenties van uw geloof.
4. Er is geen kerkorde, die u kan veroordelen, noch vrij kan pleiten van Gods Oordeel.
5. Er is geen kerkorde, die zichzelf ondergeschikt maakt aan de Boodschap, die zij voor de wereld uitdragen.

En over de Heilige boeken:
1. Er is geen heilig boek Heilig.
2. Er is geen heilig boek, dat zuiver en authentiek de boodschap van God, noch die van de kerkorde beschrijft.
3. Er is geen heilig boek, dat in alle vertalingen of talen, de boodschap onverminkt heeft gelaten.
4. Er is geen heilig boek, waarvan de inhoud juist en correct wordt geïnterpreteerd door de aangewezen ‘deskundigen’.
5. Er is geen heilig boek, dat in de kern iets anders vertelt, dan die andere heilige boeken.

Wie als gelovige werkelijk zich tot God wil leren wenden, hij dient goed te beseffen, dat de enige authentieke en oorspronkelijke relatie tussen God en de gelovige, uitsluitend kan worden Betreden via de Weg van de eigen Ziel. Betekent dat dan, dat al die kerkordes of boeken geen waarde hebben? Welnee! Maar op het kruispunt van de Weg van de eigen Ziel staan zoveel richtingaanwijzers, die al die kerkordes hebben neergezet en die allemaal in een andere richting wijzen, dat een onbevangen Ziel zich doodschrikt. En zich dan maar ‘overgeeft’ aan één van die richtingen. En daarbij zijn of haar Oorspronkelijkheid inlevert.
Maar wie op een kruispunt van de Weg van de eigen Ziel zich tot zijn eigen Ziel wendt, die zal Weten, welke richting hijzelf dient te gaan. En soms is dat de richting van één van die kerkordes. Maar pas op! Het geeft hen nog geen gelijk. Het enige dat blijkt, is dat u een beetje kunt meeliften. En zodra uw Ziel zegt: ‘Hier uitstappen en bedanken voor het meerijden’, dat dan ook meteen doen.

Als gelovige zult u behoefte hebben aan religieuze uitingen. Dat is heel lief. Maar kies vooral die uitingen, die in uw Ziel leven. En ga er maar van uit, dat als kerkordes u daarbij willen helpen, ze ook van u verwachten, dat u voor hen blijft kiezen. En dat is een gevaar voor uw Oorspronkelijkheid. Eén ding willen wij u nog meegeven: Al die Ware Gelovigen, die de kerkordes zo vereren en er zo prat op gaan, dat die toevallig bij HUN kerkorde hoorde, (van Jezus tot Mohammed), die hadden ook één ding gemeen: Ze waren Oorspronkelijk aan hun Ziel. Dus zo gek is dat idee van ‘je Ziel leren kennen en ernaar leven’ niet. Maar het vraagt lef. Lef, om u te bevrijden van wat van u wordt verwacht of juist niet. Tussen Lef en Laf zit  in één letter een wereld van verschil .

Geef een reactie