De ‘Passion’ I

Vanavond zal op TV de ‘Passion 2017’ worden uitgezonden, komende uit Leeuwarden. Voor die mensen, die niet weten, wat dat muziekspektakel is; het is het Lijdensverhaal van Jezus in moderne en hedendaagse liedjes weergegeven en verteld. Het concept is zowel verrassend als ook beperkt. De verrassing zit in het feit, dat ogenschijnlijk ‘onbeduidende’ teksten van liedjes plotseling een grotere diepgang krijgen, die de schrijver van die tekst nimmer kon bedenken. Als voorbeeld het lied ‘Zo Stil’ van de Zeeuwse formatie BLØF. Dit van oorsprong in rock uitgevoerde nummer krijgt pas echt de diepgang, die het kan hebben, als men datzelfde lied hoort uitvoeren door Simone Kleinsma. En als men dan die uitvoering invoert in die moderne Passion, dan krijgt de lijdensweg van Maria, de moeder van Jezus, zo ook een diep-emotionele stem.
Doch er zit natuurlijk ook een beperking in het concept. De teksten in de liedjes gaan niet specifiek over het lijden van Jezus zelf, maar geven een moderne bespiegeling weer van hoe de hedendaagse maatschappij in die songteksten verwoord, functioneert. En dan moet men soms hier en daar wel een grote sprong maken. Een voorbeeld hiervan is het lied ‘Zwart-Wit’ van Frank Boeijen. Wie dit anti-discriminatielied in de ‘Passion’ wil stoppen, die komt natuurlijk uit bij Pilatus en zijn oordeel. Maar Jezus is niet veroordeeld op grond van discriminerende activiteiten. En dan wordt zo’n lied wel geperst in: ‘Oordeel niet te snel’, maar daar ging het lied van Frank Boeijen niet over.

Er zal een tijd komen, dat de ‘Passion’ op zoek moet naar nieuwe aansprekende teksten, die het Lijdensverhaal vertellen, zonder die beperkingen. En dan kan het niet anders, dan dat men goedgekozen melodieën gaan voorzien van een andere tekst. Een tekst, die de diepgang zoekt en tegelijkertijd geen belemmering kent van afwijkende verhaallijn. Vandaag en morgen geven we u twee voorbeelden van, hoe die ‘Passion’ in de toekomst eruit zou kunnen zien. Allereerst de muziek van ‘La Chanson De Vieux Amants’ van Jaques Brel en de tekst, die Judas zijn verhaal laat doen:

‘JUDASLIED’              ‘La Chanson De Vieux Amants’

                                                                                                                         Ik weet, ‘k heb nog maar weinig vrienden
Sinds ik mijn hoop in jou verloor
Ze willen werkelijk niet geloven
Ik had het beste met je voor
Maar niemand kijkt naar mijn verdriet
Oh nee, dat doen ze liever niet
Ze houden mij voor een verrader
Als Farizeeërs denken zij
‘Ik ben toch niet zo slecht als hij’
Voor hen ben ik de ware dader.

Ik hou van jou
Mijn Ziel leeft werkelijk alleen voor jou
Maar door angst verscheurd vergat mijn Ziel zijn trouw
Zijn trouw aan jou…

Jij was Gods eigen Openbaring
Was de Messias van je tijd
Voor alles had je een verklaring
Voor Ware Liefde eeuwigheid
De revelatie van Gods Woord
Je naastenliefde ongehoord
Maar God, wat bracht het veel gevaren
Met het vertrouwen van een kind
Werd ik door Kerkgezag verblind
Terwijl die juist jouw vijand waren

Het ging zo gauw
Mijn geloof in hen was zo te goeder trouw
Totdat ze riepen: ‘Aan het kruis met jou!’
Mijn Zielsberouw

Als jij nu hier terug zou komen
Iets wat men al eeuwenlang beweert
Zie jij dan nog iets van jouw dromen
De mens tot in zijn Ziel bekeerd?
Jouw Kerk geeft ons wel onderricht
Maar aan jouw Liefde hun gezicht
Hun Tafelschikking laat zich raden
Voor andersdenkenden brood met zout
Jouw Ziels-charisma laat hen koud
Dus wie heeft eigenlijk wie verraden?

In Naam van jou
En van je Vader, die zo leeft in jou
Bidden ze: ‘Here God, we zijn U trouw’
Wie zijn ze nou?

Nu zijn er eeuwen al verstreken
En kijk maar eens, waar we nu zijn
Wat door jou zo mooi had geleken
Is nu verworden tot de pijn.
De pijn van oorlog en geweld
De macht en aanzien is, wat telt
De mensheid zal het wel nooit leren
Zij, die met de mooiste vredeswens
Hun oorlog voeren, om de mens
Tot eigen Kerken te bekeren.

In naam van jou
En van je Vader, die zo leeft in jou
Het is precies, wat ik toen al zeggen wou
Geloof me nou….

Morgen geven we u een voorbeeld in de tekst van Jezus en zijn gebed in Ghetsemane-tuin. En tenslotte een wat strenge regel: Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan, deze te gebruiken of kopiëren in welke vorm dan ook, zonder onze toestemming.

Geef een reactie