De ‘Passion’ II

Vandaag  de tweede bewerking voor een mogelijke ‘Passion’ in de toekomst. Een tekst rond Jezus’ Gebed in Ghetsemane-tuin.
Oorspronkelijke titel: ‘Ne me quitte pas’ van Jaqcues Brel.

 1. Laat me niet alleen
  Maak me niet kapot
  U met alle macht
  Over mijn levenslot
  ’t Is nu of nooit
  De tijd is nu
  De tijd dat ik
  Mij breek voor u
  En voor de mens
  Die zoekt zijn levenstijd
  Naar één met u
  Tot in eeuwigheid
  Laat me niet alleen
  Hou me op de been
  Laat me niet alleen
  Laat me niet alleen

Maar als het moet gebeuren
Laat het dan toch wezen
Zoals het staat geschreven
En nog steeds wordt gelezen
Misschien kan ik pijn
In mijn lijf niet verdragen
Ik ben toch ook maar een mens
Maar wat moet ik dan vragen
Mijn dood aan het kruis
Want dat is toch Uw wens
Betekent de Bevrijding
voor de Ziel van de mens
Maar laat me niet alleen
Hou me op de been
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen

2. Laat me niet alleen
Doe me dat niet aan
Mijn angst en twijfels
Blijven dan bestaan
Tijd van vernedering
Van mijn Ziel en Strijd
Mijn persoonlijk gevecht
Voor hun betere tijd
Als U dan straks
Mij breken laat
En dat zo voor hen
Uw Hemel opengaat
Dus laat me niet alleen
Hou me op de been
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen

Laat me niet alleen
Want straks gaat gebeuren
Mijn doodsangst zal dan
Mijn Ziel nog verscheuren
En dan zal ik schreeuwen
Door Jerusalem’s straten
‘God, mijn God, waarom
Heb juist Gij mij verlaten?’
Blijf mij nabij
Hou bij mij de wacht
Tot mijn geest zich geeft:
‘Het is volbracht’.
Laat me niet alleen
Hou me op de been
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen

3. En dan zal de Hemel
De mens, nu en toen
Hem eindelijk vergeven
‘Ze weten niet, wat ze doen’
Ze snakken naar waarheid
in Bijbel en kerk
En zo naar Uw Liefde
Voor mijn levenswerk
Daarom zal ik de beker
De Kelk des Heren
Voor het Heil van de Mensheid
Niet laten passeren
Maar laat me niet alleen
Hou me op de been
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen.

En ook hier geldt de strenge regel: Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan, deze te gebruiken of kopiëren in welke vorm dan ook, zonder onze toestemming.

Geef een reactie