De Geweldige Bijbel

Menig christelijke kerkorde beroept zich op de inhoud van de Bijbel. Het zogenoemde ‘Sola Scriptura’ is voor hen de leidraad van hun geloof. Met die houding is eigenlijk niet zoveel mis. Behalve dan, dat men dient te beseffen, dat de Bijbel wel wordt beschouwd als ‘Gods Woord’, maar dat het mensen zijn geweest, die in… Lees verder De Geweldige Bijbel

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

De Liefde van Jezus

De enige Ziel, die vervuld was van de Heilige Geest, dat is de Ziel van Jezus. Hij gaf zijn Liefde, zijn Waarheid en zijn Leven voor die Ziel. Hij was met recht ‘van God vervuld’. En Maria was zijn wettige en overtuigende moeder, die de Hemel toestond, wat er voor nodig was, om Jezus geboren… Lees verder De Liefde van Jezus

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Alemaal Familie

Vandaag willen we met u wat meer ingaan op de familieverhoudingen van God en Jezus, Maria, Jozef en wie er zo meer langskomt. En dan gaan we u meevoeren naar de sprookjeswereld, die de Rooms Katholieke Kerk ons al eeuwenlang voorhoudt. Niet om die kerkorde voor gek te zetten. Daar hebben ze ons niet voor… Lees verder Alemaal Familie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Rare Jongens, Die Roomschen III

In de aanloop naar Kerstmis willen we vandaag niet achterblijven met een column over Maria, de moeder van Jezus. En niet zozeer over de discussie, of zij de moeder van Jezus was, of en zo ja hoe die conceptie wel tot stand is gekomen. Vandaag gaan we in op de manier, hoe de Rooms Katholieke… Lees verder Rare Jongens, Die Roomschen III

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Mystiek Voor Beginners III

Stelt u zich eens voor, wat het moet zijn, om alleen je eigen zelf te kunnen ervaren. Geen omgevingsfactoren, geen tijdsdruk. Neen, slechts uw eigen zijn en meer niet. Waar denkt u, dat u dan bent? Dit lijken heel absurde vragen, maar toch is een mystieke ervaring precies dat, waar noch plaats, noch tijd zich… Lees verder Mystiek Voor Beginners III

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Mystiek Voor Beginners II

Voordat we ons bezig kunnen houden met de vraag, waaraan men een mystieke beleving kan ‘herkennen’, is het toch zinvol, om eerst bezig te zijn met de vraag, waartoe het dient. Een mensenziel ondergaat een mystieke beleving, omdat zijn Ziel dit gevraagd heeft, dit nodig heeft om verder te groeien of simpelweg, om een totale… Lees verder Mystiek Voor Beginners II

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized