Het Hemelse ‘Eer’-gevoel

  In de categorie ‘Zinloze Vermakelijkheden’ vandaag het (Nederlandstalige) Gloriagebed bij een Eucharistieviering van de RK Kerk per regel door de Hemel van commentaar voorzien: Eer aan God In den Hoge                                                                                   – Het begint aardig                                                                                                  En vrede op aarde aan de mensen, die hij liefheeft                                          – Dat zijn dus alle mensen, ook de… Lees verder Het Hemelse ‘Eer’-gevoel

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Zonde van de Schuld

  Er is niets zo moeilijk voor een mens, dan toe te geven, dat hij ‘onvolmaakt’ is. Hij maakt vergissingen, inschattingsfouten, heeft al te vaak vooroordelen en houdt alleen graag vast aan zoals hij het ziet. Risico van een dergelijke levenshouding is het gevaar, dat de wereld dat anders beleeft. En wanneer de mens daar… Lees verder Zonde van de Schuld

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Hemelse Triade en Eucharistie

Om de betekenis van de z.g. Heilige Drieëenheid goed te kunnen duiden, vind u hier een beknopte theoretische beschrijving:                                   De ‘Mens’ is in zijn geheel opgebouwd uit een samengaan van drie elementen: zijn Ziel, zijn lichaam en zijn geest. Zij vormen in verbondenheid een z.g. ‘Triade’. Mystiek gezien is er ook een Hemelse Triade te… Lees verder Hemelse Triade en Eucharistie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Religie en Kerkordelijkheid

Het eren van God heeft in religieuze ordes altijd wel een persoonlijke visie weergegeven van hetgeen men wel of niet in of van Hem gelooft. Ook de christelijk religieuze kerkordes gebruiken deze vereringsrituelen, om vooral hun eigen Godsbeeld naar voren te schuiven en deze geheel in lijn met het aan hen toegeschreven ‘gezag’ als absoluut… Lees verder Religie en Kerkordelijkheid

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Eere Zij God

Als sinds de mens zich voor het eerst bewust werd van zijn persoonlijkheid en de bijzondere gave, om na te kunnen denken in oorzaak en gevolg, heeft hij in primitieve vorm Ontzag en Verbazing getoond voor zaken, die hij niet kon verklaren. Nu waren er dat in die begintijd nogal wat, dus had de mens… Lees verder Eere Zij God

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Een Hemels Familiediner

Al jarenlang is de sympathieke TV presentator Bert van Leeuwen HET gezicht van de moderne EO. En in een van zijn programma’s probeert hij vastgelopen (familie)relaties weer vlot te trekken. Daartoe nodigt hij de beide partijen uit voor een ‘vergevingsdineetje’, wat door de aanvrager, die erg gebukt gaat onder de soms al jaren durende verwijdering,… Lees verder Een Hemels Familiediner

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Vergeven en verkrijgen

Wie berouw toont en/of gaat biechten, die heeft verlangen, om schoon schip te maken. Dat is mooi, maar wat moet de wederpartij daarmee? Want zo op het oog lijkt het, dat de berouwvolle daar het beste mee af is. Toch is dat niet waar. Immers, degene, aan wie vergeving gevraagd wordt, zou anders wel eens… Lees verder Vergeven en verkrijgen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Berouw en Biecht

  Gisteren sprak ik over het verschil tussen de opvatting over zonde. De gelovige christen, die zich bij voorbaat al zondig vindt. In Protestantse kringen heet dit ‘predestinatie’. Je bent als zondig mens geboren en alleen door de Genade van God zou je ‘gered’ kunnen worden. Merkwaardig uitgangspunt. Immers, Jezus heeft zijn leven gegeven voor… Lees verder Berouw en Biecht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Zonde van uw tijd…

De kern van deze column is, dat de Liefde voor God, Jezus en Hemel mensen ertoe kan brengen, om geen vragen meer te stellen en het Geloof te nemen, zoals het hen wordt voorgehouden. Geen greintje zelfreflectie, geen spoor van ‘Dat gaan we nou eens uitzoeken’. Mensen, die hun Geloof in een kluisje van hun… Lees verder Zonde van uw tijd…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Even Voorstellen

Dag lieve lezer, Welkom in Jonathans Wereld. Hier kunt u dagelijks een column lezen en becommentariëren over hoe Jonathan tegen de wereld aankijkt vanuit zijn eigen Ziel. Want Jonathan bestaat in de Ziel van Liefde. En als Hemelse Begeleider is Jonathan zichtbaar in het boek ‘DANIËL, het Boek des Hemels’. Wie Jonathan in de praktijk… Lees verder Even Voorstellen