Hemels ‘Brood- en Wijn-nijd’

Dan zijn we nu toegekomen aan datgene, waar de RK Kerk zijn bestaan aan dankt. Althans, dat vinden ze zelf. De aan henzelf toegekende Apostolische Successie heeft hen daarmee het eigenhandige recht verschaft, om de handelingen bij het Laatste Avondmaal als Sacrament te herhalen. Daarbij heeft de RK kerk zich niet alleen het ‘auteursrecht’ toegeëigend,… Lees verder Hemels ‘Brood- en Wijn-nijd’

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

De Notariskerk

Dan is het thans tijd geworden, om aan de Hemel duidelijk te gaan maken, waarom de RK Kerk opent met deemoedigheid, een vermakelijke gloria zingt of bidt, met de Lezingen een mysterieuze saus over het geheel uitsmeert en als laatste een ‘propagandapreek’ heeft gehouden voor God en (vooral eigen) Kerk. Want u dacht toch zeker… Lees verder De Notariskerk

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Anatomie van de Preek

  Het is met preken maar raar gesteld. Althans, preken die gehouden worden door een voorganger in een RK Kerk. Meestal is het een ‘opnieuw vertellen’ van de Evangelielezing met het persoonlijke commentaar van diezelfde voorganger over de gebeurtenissen. En natuurlijk wordt er hier en daar de nadruk gelegd op ‘Christus’ en op ‘de Kerk’.… Lees verder Anatomie van de Preek

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Hemelse Lezing

Van alle ‘onderdelen’ van een Eucharistieviering is ‘de Lezingen’ wel het meest mysterieuze deel. Er worden meestal twee of af en toe drie lezingen gehouden, waarbij de eerste lezing het een stuk betreft uit het Oude Testament, de tweede meestal een of andere Brief van Paulus, zijn penvriendje Timotheus of Petrus, kortom een Apostolische kijk… Lees verder Hemelse Lezing

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Het Hemelse ‘Eer’-gevoel

  In de categorie ‘Zinloze Vermakelijkheden’ vandaag het (Nederlandstalige) Gloriagebed bij een Eucharistieviering van de RK Kerk per regel door de Hemel van commentaar voorzien: Eer aan God In den Hoge                                                                                   – Het begint aardig                                                                                                  En vrede op aarde aan de mensen, die hij liefheeft                                          – Dat zijn dus alle mensen, ook de… Lees verder Het Hemelse ‘Eer’-gevoel

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Zonde van de Schuld

  Er is niets zo moeilijk voor een mens, dan toe te geven, dat hij ‘onvolmaakt’ is. Hij maakt vergissingen, inschattingsfouten, heeft al te vaak vooroordelen en houdt alleen graag vast aan zoals hij het ziet. Risico van een dergelijke levenshouding is het gevaar, dat de wereld dat anders beleeft. En wanneer de mens daar… Lees verder Zonde van de Schuld

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Hemelse Triade en Eucharistie

Om de betekenis van de z.g. Heilige Drieëenheid goed te kunnen duiden, vind u hier een beknopte theoretische beschrijving:                                   De ‘Mens’ is in zijn geheel opgebouwd uit een samengaan van drie elementen: zijn Ziel, zijn lichaam en zijn geest. Zij vormen in verbondenheid een z.g. ‘Triade’. Mystiek gezien is er ook een Hemelse Triade te… Lees verder Hemelse Triade en Eucharistie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Religie en Kerkordelijkheid

Het eren van God heeft in religieuze ordes altijd wel een persoonlijke visie weergegeven van hetgeen men wel of niet in of van Hem gelooft. Ook de christelijk religieuze kerkordes gebruiken deze vereringsrituelen, om vooral hun eigen Godsbeeld naar voren te schuiven en deze geheel in lijn met het aan hen toegeschreven ‘gezag’ als absoluut… Lees verder Religie en Kerkordelijkheid

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Eere Zij God

Als sinds de mens zich voor het eerst bewust werd van zijn persoonlijkheid en de bijzondere gave, om na te kunnen denken in oorzaak en gevolg, heeft hij in primitieve vorm Ontzag en Verbazing getoond voor zaken, die hij niet kon verklaren. Nu waren er dat in die begintijd nogal wat, dus had de mens… Lees verder Eere Zij God

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Een Hemels Familiediner

Al jarenlang is de sympathieke TV presentator Bert van Leeuwen HET gezicht van de moderne EO. En in een van zijn programma’s probeert hij vastgelopen (familie)relaties weer vlot te trekken. Daartoe nodigt hij de beide partijen uit voor een ‘vergevingsdineetje’, wat door de aanvrager, die erg gebukt gaat onder de soms al jaren durende verwijdering,… Lees verder Een Hemels Familiediner

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized