Rare Jongens, die Roomschen II

De mensen in Jezus’ tijd vroegen Jezus het hemd van Zijn Lijf, hoe zij toch Zijn Woorden met beelden moesten beschouwen. Zo kwam Hij met Zijn parabels, Zijn gelijkenissen en zijn Daadkracht. En zo nu en dan een schop tegen de wettelijke vertegenwoordigers van de Kerk van Zijn tijd. Moest Jezus werkelijk niets van die… Lees verder Rare Jongens, die Roomschen II

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Het Oog van de Naald

Al wat de mens leeft en doet leven is een Samengaan van zijn gedachten, zijn omstandigheden, waarin hij leeft en zijn Ziel. Het kan eenvoudig niet anders, dan dat de mens met alles wat hij doet, zijn Ziel betrekt. De Ziel van de mens is zijn Heilige Graadmeter over zijn doen, niet doen, laten of… Lees verder Het Oog van de Naald

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Eindeloze Trajecten IV

  Mevrouw van Aalten is de moedeloosheid nabij. Waarom? Niet omdat zij wel of geen keuze kan maken over de vraag, wat haar leven haar nog te bieden heeft. Neen, het is vooral de ‘zorgvuldigheid’, waarmee haar voornemen wordt ‘onderzocht’ en ‘begeleid’. De kans is heel groot, dat er zich nog veel meer instanties zullen… Lees verder Eindeloze Trajecten IV

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Eindeloze Trajecten III

Na drie maanden komt bij mevrouw van Aalten een aangetekend stuk van de Rechtbank. Of zij op die en die dag in persoon naar de Rechtbank wil komen. De zaak betreft de bewindvoering. Mevrouw van Aalten belt de Vraag-Maar-Raak-Baak van de Gemeente en na veel vijven en zessen zal er iemand van het Traject mevrouw… Lees verder Eindeloze Trajecten III

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Eindeloze Trajecten II

Vier weken later is er opnieuw een aanvraag de deur uit en mevrouw van Aalten wacht in spanning, wat er nu gaat gebeuren. Na nog een week te hebben gewacht gaat de bel: De ‘Intakemanager Levenspatiënt’ staat voor de deur, een andere deze keer. Ook deze dame begint weer met het scenario, maar als ze… Lees verder Eindeloze Trajecten II

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Eindeloze Trajecten I

We gaan vandaag en de komende dagen u een toekomstbeeld schetsen van de procedure, die een eenzame oudere dient te doorlopen in de ‘managementcultuur’ van de Nederlandse Gezondheidszorg teneinde in aanmerking te mogen komen voor Euthanasie Promortis. (Euthanasie vóór het overlijden). U zult daarbij nieuwe begrippen leren kennen, die geheel naar managersgebruik het daglicht zullen… Lees verder Eindeloze Trajecten I

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Alleenzaamheid Op De Wereld

Het is op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend te noemen, hoezeer er in het kleine Nederland vandaag de dag ‘gevochten’ wordt met elkaar over de visie van de Nederlandse regering om ouderen met een z.g. consistente en weloverwogen doodswens – ook als zij geen ziekte hebben of niet ziek zijn – op een dag met hulp… Lees verder Alleenzaamheid Op De Wereld

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Brood, Wijn en Liefde

De wereld zoekt in zijn bestaan naar redenen van dat bestaan. Die redenen zijn of worden vaak ‘in beslag genomen’ door de religieuze orde of sfeer, waarin de wereld zich plaatselijk begeeft. Het Joodse geloof van voor de jaartelling, het ‘Jezus-geloof’ en het daaruit voortgekomen Christendom, de Reformatie met haar aftakkingen en de Islam, vanuit… Lees verder Brood, Wijn en Liefde

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Het Is Volbracht

De wereld van Liefde is de wereld van God. Het is de wereld van de Hemel en de wereld van de Ziel van de mens. De mens in de wereld, die leeft van de Liefde van God voor hem en de Liefde van hem voor God. Maar de mens leeft ook in de wereld van… Lees verder Het Is Volbracht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Te Gek of Te Gen V

De afgelopen dagen hebben wij geprobeerd u enigszins bewust te laten kijken naar de toekomst van de medische en technische wetenschap. En dat met een ethische vraagstelling. Wat vind u mogelijk, wat vind u niet verantwoord. En het gaat dan niet eens zozeer om de gebruikte techniek zelf, maar of deze techniek mag worden gebruikt.… Lees verder Te Gek of Te Gen V

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized